Ðình chỉ lưu hành thuốc không đạt chất lượng

- 15 lượt xem - Tin tức

Thuốc bột pha tiêm kebasyn 500:500 (cefoperazone và sulbactam powder for injection), số lô: 698313001, hạn dùng: 29/4/2015, SĐK: VN – 6983 – 08 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ pH. Thuốc do Công ty Penta Labs Pvt Ltd. Ấn Độ sản xuất, Công ty TNHH Dược phẩm Phạm Anh nhập khẩu.

Thuốc viên nén nhai verben tab (albendazole 400mg), số lô: 1205, hạn dùng: 20/2/2016, SĐK: VN – 7972 – 09 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, thuốc do Công ty Systa Labs Ấn Độ sản xuất, Công ty cổ phần Armephaco nhập khẩu.

Thuốc viên nang nesmox – 250 (amoxicillin BP), số lô: ASCO-11, hạn dùng: 16/11/2014, SĐK: VN-12331-11 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng. Thuốc do Công ty Nestor Pharmaceuticals Limited, Ấn Độ sản xuất, Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex nhập khẩu. 
Back To Top