Đề xuất Hội đồng y khoa cấp chứng chỉ hành nghề – Đài TH quốc hội

- 6 lượt xem - Đáng quan tâm

Xuất phát từ thực tế mới đây đại diện các nhà quản lý cơ sở khám chữa bệnh thuộc hiệp hội các bệnh viện tư nhân đề xuất cơ quan soạn thảo, Bộ y tế cần làm rõ một số quy định trong dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi để đảm bảo tính giá trị thực tiễn cao, cũng như giảm bớt vấn đề thủ tục hành chính so với dự thảo trước đây.

Back To Top