CÔNG KHAI TRÊN MẠNG TÊN CÁC BÁC SĨ ĐƯỢC PHÉP HÀNH NGHỀ

- 14 lượt xem - Tin tức

Giải đáp câu hỏi của bạn đọc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý y tế là chủ trương lớn của ngành Y tế và đang được triển khai. Hiện nay nhiều bệnh viện đã công khai tên các bác sĩ và đã có dịch vụ đặt khám qua điện thoại. Thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai rộng hơn.

Về ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 25/02/2009 về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế chỉ đạo các cơ sở y tế phải có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, trích ít nhất 1% chi thường xuyên cho công tác ứng dụng CNTT, chỉ đạo các bệnh viện phải có phần mềm quản lý bệnh viện.

Đến nay hơn 50% các bệnh viện đã có phần mềm quản lý bệnh viện, tuy nhiên việc phát triển một số dịch vụ như đặt khám qua mạng, qua điện thoại còn chậm do người bệnh đông, trình độ, nhận thức của người dân ở nhiều nơi còn hạn chế.

Về việc công khai tên bác sỹ cho người dân được biết, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh, đã giao cho Cục Quản lý khám, chữa bệnh xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu liên quan đến việc: cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn và việc hành nghề của người đã được cấp chứng chỉ hành nghề trên phạm vi toàn quốc; cấp, cấp lại, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc; đăng ký hành nghề.

Đăng tải công khai các dữ liệu liên quan đến việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc trang tin điện tử của Cục Quản lý khám, chữa bệnh. 

Hiện nay Cục Quản lý khám chữa bệnh đang xây dựng hệ thống đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng và xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh chuẩn bị công khai danh mục người hành nghề kèm theo phạm vi chuyên môn được phê duyệt trong năm 2014.

Nguồn: Tuổi trẻ

Back To Top