Chúc mừng Tân Thạc sĩ Luật kinh tế Trần Liên Việt – Phó tổng giám đốc Hệ thống y tế Hùng Vương

- 14 lượt xem - Tin hoạt động, Tin tức
Chúc mừng Tân Thạc sĩ Luật kinh tế Trần Liên Việt – Phó tổng giám đốc Hệ thống y tế Hùng Vương
Không ngừng học tập chính là kim chỉ nam của Hệ thống y tế Hùng Vương và thực tế đã chứng minh Hệ thống y tế Hùng Vương ngày càng lớn mạnh với đội ngũ Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao.
Ông Trần Liên Việt và các thành viên của HĐTV, Ban giám đốc chính là những tấm gương học tập tiêu biểu của Hệ thống y tế Hùng Vương.
Hệ thống y tế Hùng Vương xin được chúc mừng ông
Cùng sự lãnh đạo của Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Hệ thống y tế Hùng Vương sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh hơn nữa.
Back To Top