Chúc mừng 79 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023)

- 21 lượt xem - Tin hoạt động, Tin tức
Lịch sử 79 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã tạo nên danh xưng cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn sắt son niềm tin với Đảng, tận trung với Nước, tận hiếu với Dân. Với truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng cho Tổ quốc Quyết sinh”.
Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân Kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Hệ thống y tế Hùng Vương xin gửi tặng những bó hoa tươi thắm nhất đến các đơn vị Quốc Phòng, kính chúc các đồng chí đã và đang làm nhiệm vụ trên mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe tốt để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà Nước và nhân dân giao phó.
Back To Top