Chết toi con voi rồi.

- 6 lượt xem - Chưa phân loại

– 20 phút sau, ông ta thốt lên "Không thể tin được!"
– 5 phút sau nữa "Không thể tin được !!"

Vẫn 5 phút sau nữa: "Không thể tin được !!!"

Đến lúc này, người ta mới hỏi tại sao ông lại đứng đó mà cứ nói không thể tin được. Người Đức này giải thích:

-Thật không thể tin được!!!

Vợ tôi lặn xuống dưới hồ đã 30 phút mà vẫn chưa thấy lên.

Back To Top