Chàng keo kiệt hoang phí

- 16 lượt xem - Chưa phân loại

Hễ gặp ai đi qua, anh ta mới xỏ chân vào giày. Một người đi đường thấy thế bảo:

– Thế vẫn còn hoang phí.

– Phải làm như thế nào mới đỡ hoang phí? – Anh ta hỏi lại.

– Làm như tôi này, có cái quạt đây. Mỗi khi nóng nực, tôi xòe quạt ra và chỉ giơ lên. Còn bình thường thì cứ lúc lắc cái đầu qua lại cũng mát rồi.

– !?

Back To Top