Cấp bổ sung 300 tỷ đồng mua thẻ BHYT cho người nghèo

- 11 lượt xem - Tin tức

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay, cả nước đã có gần 70% dân số tham gia BHYT; người có công, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người dân đang sinh sống ở vùng biển đảo đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ để tham gia BHYT.

Back To Top