Cao điểm đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Quý Tỵ

- 4 lượt xem - Tin tức

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an, Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, trong các kế hoạch, chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyêt.
Bộ Y tế phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tiến hành các hoạt động thiết thực, tăng cường thanh, kiểm tra tạo được những chuyển biến tích cực, cụ thể trong tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn của mỗi địa phương.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương đẩy mạnh việc xây dựng mô hình chợ an toàn tại các địa phương, xây dựng cơ chế, chính sách và hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình chợ an toàn; tổ chức sơ kết việc xây dựng mô hình này và nhân rộng trong toàn quốc.

Đồng thời, tiếp tục triển khai nghiêm quy định tạm thời về cấm kinh doanh, tạm nhập, tái xuất đối với mặt hàng phủ tạng, phụ phẩm gia súc, phụ phẩm gia cầm đông lạnh và tổ chức sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện.

Back To Top