Các bác sĩ dành quá nhiều thời gian để xem máy tính?

- 17 lượt xem - Tin tức

Các bác sĩ dành quá nhiều thời gian để xem máy tính?

 

Nghiên cứu đăng trên tờ International Journal of Medical Informatics thấy rằng những bác sỹ sử dụng bệnh án điện tử ở phòng khám dành khoảng một phần ba thời gian khám cho việc nhìn màn hình máy tính.

 

“Khi các bác sĩ dành quá nhiều thời gian cho máy tính, thì bệnh nhân khó nhận được sự chú ý của họ”, Enid Montague, tác giả chính của nghiên cứu viết. “Rất có thể khả năng lắng nghe, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo sẽ không đạt tối ưu khi các thầy thuốc còn mải dán mắt vào màn hình”.

 

Sử dụng camera, các nhà khoa học Trường Y Đại học Tây Nam (Mỹ) đã ghi hình 100 lượt khám bệnh nhân trong đó các bác sĩ sử dụng máy tính để truy cập hồ sơ bệnh án điện tử. Các đoạn video được sử dụng để phân tích mô hình chú ý của mắt và ảnh hưởng của nó tới hành vi giao tiếp giữa bệnh nhân và thầy thuốc.

 

“Chúng tôi thấy rằng mô hình chú ý của mắt giữa thầy thuốc và bệnh nhân có sự khác biệt trong khi khám sử dụng bệnh án điện tử và sử dụng bệnh án giấy. Không chỉ bác sĩ dành ít thời gian để nhìn bệnh nhân hơn, mà bệnh nhân cũng gần như luôn dán mắt vào màn hình máy tính, cho dù họ có hay không hiểu những gì đang diễn ra trên máy”.

 

Hiểu được mô hình chú ý của mắt thầy thuốc và tác động của chúng lên người bệnh có thể góp phần vào việc xây dựng những hướng dẫn đào tạo hiệu quả hơn và công nghệ được thiết kế tốt hơn. Ví dụ, những hệ thống trong tương lai có thể bao gồm sự chia sẻ màn hình tương tác hơn giữa thầy thuốc và bệnh nhân.

 

“Mục đích của bệnh án điện tử là giúp nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân hiệu quả hơn và phối hợp tốt hơn. Bằng cách tìm hiểu bản chất động của mô hình chú ý mắt và tác động của công nghệ tới mô hình này, chúng ta có thể góp phần vào những thiết kế bệnh án điện tử trong tương lai giúp cho sự tương tác giữa bác sĩ và bệnh nhân hiệu quả hơn”.

 

Cẩm Tú

Back To Top