Bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng, Vụ trưởng, Cục phó một số đơn vị thuộc Bộ Y tế

- 18 lượt xem - Tin tức

Theo đó Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định số 168/QĐ-BYT bổ nhiệm TS. Bác sỹ Nguyễn Hoàng Long- Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính- Bộ Y tế giữ chức Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS- Bộ Y tế. Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2014.

Quyết định số 188/QĐ-BYT bổ nhiệm lại TS.Bác sỹ Trần Thị Giáng Hương- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế- Bộ Y tế giữ chức  Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế- Bộ Y tế kể từ ngày 1/10/2013.

Quyết định số 169/ QĐ-BYT bổ nhiệm ThS. Bác sỹ Hoàng Đình Cảnh- Trưởng phòng giám sát, theo dõi và đánh giá- Cục Phòng chống HIV/AIDS- Bộ Y tế giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS- Bộ Y tế. Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2014.

Bộ trưởng cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Lại Bình- chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế- Bộ Y tế gữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế- Bộ Y tế. Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2014.

Thái Bình

Back To Top