Bác sỹ CKI Tạ Anh Kiên – Phó Giám đốc bệnh viện

Bác sỹ CKI Tạ Anh Kiên – Phó Giám đốc bệnh viện

Chuyên khoa
Chuyên khoa Sản phụ khoa
Cấp bậc
Phó Giám đốc bệnh viện - Trưởng khoa Phụ sản
Bằng cấp chuyên môn

1998 - 2004: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Nguyên
1998 - 2004: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Nguyên
2010: Tốt nghiệp khóa đào tạo chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm trong Sản phụ khoa; Hỗ trợ sinh sản; Nội tiết sinh sản; Ung thư trong Phụ khoa.
2008 - đến nay: Tham gia thường niên Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp
Hội thảo chuyên ngành Sản phụ khoa mở rộng
Hội nghị Aspire

Back To Top