Bác sỹ Vương Thị Thủy

Bác sỹ Vương Thị Thủy

Chuyên khoa
Chuyên khoa Sản phụ khoa
Cấp bậc
Bác sỹ
Bằng cấp chuyên môn

2009-2015: Đại học Y Hải Phòng
2015-2016: Bs Định hướng chuyên ngành Sản Phụ Khoa Đại học Y Hà Nội
2020-2021: Siêu âm cơ bản trong Sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội

Back To Top