Bác sỹ Đỗ Thị Thu

Bác sỹ Đỗ Thị Thu

Chuyên khoa
Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu
Cấp bậc
Trưởng khoa Khám bệnh
Bằng cấp chuyên môn

Bác sỹ CK1 - Hồi sức cấp cứu

Back To Top