BS Hà Văn Tước

BS Hà Văn Tước

Chuyên khoa
Chuyên khoa Tiêu hóa
Cấp bậc
Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - hô hấp
Back To Top