Bác sỹ Trần Văn Trận

Bác sỹ Trần Văn Trận

Chuyên khoa
Khoa Nội Tổng Hợp
Cấp bậc
Bác sỹ
Bằng cấp chuyên môn

Năm 2017: Tim mạch cơ bản
Đang được đào tạo CKI Nội khoa tại Đại Học Y Hà Nội

Back To Top