Bác Sỹ Nông Thị Thảo

Bác Sỹ Nông Thị Thảo

Chuyên khoa
Khoa Nhi
Cấp bậc
Bác sỹ
Bằng cấp chuyên môn

- Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường đại học y dược thái nguyên năm 2018
- Hoàn thành khoá học về cấp cứu sơ sinh tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2018
- Hoàn thành khoá học hồi sức cấp cứu sơ sinh, các bệnh lý cơ bản sơ sinh

Back To Top