Bác Sỹ Nguyễn Văn Tùng

Bác Sỹ Nguyễn Văn Tùng

Chuyên khoa
Ngoại Tổng hợp - Ung bướu
Cấp bậc
Phó trưởng khoa Ung bướu
Bằng cấp chuyên môn

2011 - 2017: Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa trường ĐH Y - Dược Thái Nguyên
2017 - 2020: Tốt nghiệp bác sỹ nội trú Ngoại khoa trường ĐH Y - Dược Thái Nguyên và Bệnh viện K Trung Ương

Back To Top