Bác Sỹ Nguyễn Văn Thắng

Bác Sỹ Nguyễn Văn Thắng

Chuyên khoa
Nhãn khoa - Liên Chuyên Khoa
Cấp bậc
Phó trưởng khoa
Bằng cấp chuyên môn

2009-2015: Đại học y dược Thái Nguyên
2018-2019: Định hướng chuyên khoa nhãn khoa Đại học Y Hà Nội
2019: Chứng chỉ khúc xạ -Mài lắp kính Đại Học Y Hà Nội
2020: Chứng chỉ phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân - Bệnh viện Mắt Trung ương"

Back To Top