Bác Sỹ Hà Danh Đoan

Bác Sỹ Hà Danh Đoan

Chuyên khoa
Chẩn đoán hình ảnh
Cấp bậc
Bác sỹ
Bằng cấp chuyên môn

2011 - 2017: Bác sỹ đa khoa
2018: Siêu âm sản phụ khoa tại bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh
2018 - 2019: Định hướng chuyên khoa CDHA tại Đại Học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
2019 - 2020: Siêu âm tim tại Đại học y Phạm Ngọc Thạch
2019: Siêu âm tim thai tại bệnh viện tim Thành phố Hồ Chí Minh

Back To Top