Bác sỹ Đỗ Thị Ngọc Anh

Bác sỹ Đỗ Thị Ngọc Anh

Chuyên khoa
Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng
Cấp bậc
Phó trưởng khoa
Bằng cấp chuyên môn

2009 - 2015: Học học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
2017: Học định hướng phục hồi chức năng trường Đại học Y Hà Nội

Back To Top