Ảnh hài hước trong ngày

- 20 lượt xem - Chưa phân loại
1-4402-1388046186.jpg

Lụt cũng vẫn thanh cảnh ngồi uống bia.

2-5920-1388046187.jpg

Di chuột khó quá.

3-5751-1388046187.jpg

Xe đạp độc đáo.

 

4-5822-1388046187.jpg

Chó kéo ôtô.

5-8571-1388046187.jpg

Tuổi già vẫn dẻo dai.

6-1813-1388046187.jpg

Ăn chơi là phải thế này.

7-8607-1388046187.jpg

Người yêu không có, nhưng chó phải có một em. 

8-2959-1388046187.jpg

Cô dâu tập chạy trốn chăng?

9-3664-1388046187.jpg

Chơi game thế này mới đỉnh.

10-6990-1388046187.jpg

Bữa ăn đã đời.

11-1461-1388046187.jpg

Quý cô màu sắc.

12-9672-1388046187.jpg

Chó có kiểu ngủ lạ.

 

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top