An ninh y tế toàn cầu là trọng tâm chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Bộ Y tế

- 15 lượt xem - Tin tức
 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hoa Kỳ Kathleen Sebelius tại lễ ký kết Hiệp định hợp tác y tế và khoa học y học Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 6/2013.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hoa Kỳ Kathleen Sebelius tại lễ ký kết Hiệp định hợp tác y tế và khoa học y học Việt Nam – Hoa Kỳ tháng 6/2013.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng khởi động Chương trình an ninh y tế toàn cầu tại Washington DC, Hoa Kỳ vào ngày 13/2/2014. Nội dung cuộc họp nhằm đẩy mạnh các hoạt động về an ninh y tế toàn cầu trong năm 2014 và 5 năm tới nhằm ngăn ngừa, phát hiện và nhanh chóng đáp ứng với các nguy cơ bệnh lây nhiễm đặc biệt là các bệnh mới nổi như cúm A H5N1, cúm A H7N9. Tại cuộc họp này, các đại biểu sẽ cam kết cùng hợp tác phát triển các hoạt động cụ thể tăng cường năng lực ứng phó với các nguy cơ bệnh truyền nhiễm ở người và ở động vật. Cuộc họp này sẽ được kết nối bằng cầu truyền hình với Tổng hành dinh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva Thuỵ Sĩ với sự tham dự của đại điện các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, cộng đồng an ninh y tế toàn cầu quốc tế, Tổ chức Sức khoẻ Động vật quốc tế (OIE), Tổ chức Lương thực – Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO).

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ có chương trình làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại một số trung tâm của Hoa Kỳ về phát triển vắc xin (BARDA), đảm bảo chất lượng và dịch vụ y tế (HRSA), phòng chống HIV/AIDS (OGAC).

Năm 2013, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ, Bà Kathleen Sebelius, đã ký Hiệp định hợp tác về Y tế và Khoa học Y học giữa hai Chính phủ Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó có nội dung hợp tác về an ninh y tế toàn cầu. Việt Nam đã được chọn là quốc gia ưu tiên trong mạng lưới hợp tác về an ninh y tế toàn cầu của Hoa Kỳ.

Hải Yến

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hoa Kỳ Kathleen Sebelius tại lễ ký kết Hiệp định hợp tác y tế và khoa học y học Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 6/2013.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hoa Kỳ Kathleen Sebelius tại lễ ký kết Hiệp định hợp tác y tế và khoa học y học Việt Nam – Hoa Kỳ tháng 6/2013.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng khởi động Chương trình an ninh y tế toàn cầu tại Washington DC, Hoa Kỳ vào ngày 13/2/2014. Nội dung cuộc họp nhằm đẩy mạnh các hoạt động về an ninh y tế toàn cầu trong năm 2014 và 5 năm tới nhằm ngăn ngừa, phát hiện và nhanh chóng đáp ứng với các nguy cơ bệnh lây nhiễm đặc biệt là các bệnh mới nổi như cúm A H5N1, cúm A H7N9. Tại cuộc họp này, các đại biểu sẽ cam kết cùng hợp tác phát triển các hoạt động cụ thể tăng cường năng lực ứng phó với các nguy cơ bệnh truyền nhiễm ở người và ở động vật. Cuộc họp này sẽ được kết nối bằng cầu truyền hình với Tổng hành dinh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva Thuỵ Sĩ với sự tham dự của đại điện các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, cộng đồng an ninh y tế toàn cầu quốc tế, Tổ chức Sức khoẻ Động vật quốc tế (OIE), Tổ chức Lương thực – Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO).

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ có chương trình làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại một số trung tâm của Hoa Kỳ về phát triển vắc xin (BARDA), đảm bảo chất lượng và dịch vụ y tế (HRSA), phòng chống HIV/AIDS (OGAC).

Năm 2013, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ, Bà Kathleen Sebelius, đã ký Hiệp định hợp tác về Y tế và Khoa học Y học giữa hai Chính phủ Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó có nội dung hợp tác về an ninh y tế toàn cầu. Việt Nam đã được chọn là quốc gia ưu tiên trong mạng lưới hợp tác về an ninh y tế toàn cầu của Hoa Kỳ.

Hải Yến

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hoa Kỳ Kathleen Sebelius tại lễ ký kết Hiệp định hợp tác y tế và khoa học y học Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 6/2013.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hoa Kỳ Kathleen Sebelius tại lễ ký kết Hiệp định hợp tác y tế và khoa học y học Việt Nam – Hoa Kỳ tháng 6/2013.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng khởi động Chương trình an ninh y tế toàn cầu tại Washington DC, Hoa Kỳ vào ngày 13/2/2014. Nội dung cuộc họp nhằm đẩy mạnh các hoạt động về an ninh y tế toàn cầu trong năm 2014 và 5 năm tới nhằm ngăn ngừa, phát hiện và nhanh chóng đáp ứng với các nguy cơ bệnh lây nhiễm đặc biệt là các bệnh mới nổi như cúm A H5N1, cúm A H7N9. Tại cuộc họp này, các đại biểu sẽ cam kết cùng hợp tác phát triển các hoạt động cụ thể tăng cường năng lực ứng phó với các nguy cơ bệnh truyền nhiễm ở người và ở động vật. Cuộc họp này sẽ được kết nối bằng cầu truyền hình với Tổng hành dinh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva Thuỵ Sĩ với sự tham dự của đại điện các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, cộng đồng an ninh y tế toàn cầu quốc tế, Tổ chức Sức khoẻ Động vật quốc tế (OIE), Tổ chức Lương thực – Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO).

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ có chương trình làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại một số trung tâm của Hoa Kỳ về phát triển vắc xin (BARDA), đảm bảo chất lượng và dịch vụ y tế (HRSA), phòng chống HIV/AIDS (OGAC).

Năm 2013, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ, Bà Kathleen Sebelius, đã ký Hiệp định hợp tác về Y tế và Khoa học Y học giữa hai Chính phủ Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó có nội dung hợp tác về an ninh y tế toàn cầu. Việt Nam đã được chọn là quốc gia ưu tiên trong mạng lưới hợp tác về an ninh y tế toàn cầu của Hoa Kỳ.

Hải Yến

Back To Top