Những hoạt động hướng tới người ngèo người có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán

- 10 lượt xem - Tin tức

ngay từ những ngày đầu tháng 12 lãnh đạo bệnh viện đã phối hợp cùng tổ chức công đoàn  rà soát, xem xét toàn bộ  danh sách gần hai trăm cán bộ đang làm việc tại bệnh viện để tìm ra những hoàn cảnh khó khăn cần tập trung giúp đỡ- tuy mỗi gói hỗ trợ không lớn chỉ khoảng từ 1 đến 1,5 triệu đồng / một trường hợp nhưng chứa đựng trong  đó là tinh thần tương  thân tương ái là tình cảm là trách nhiệm của cả cộng đồng  những người đang sống và làm việc tại bệnh viện Hùng Vương,  bệnh viện tư nhân duy nhất đóng trên địa bàn nông thôn xa xôi hẻo lánh- việc làm thấm đẫm tính nhân văn của chúng tôi hy vọng sẽ  góp phần khơi dậy lòng trắc ẩn trong cộng đồng trong xã hội mà lâu nay đã bị cơ chế thị trường sự ăn thua, lỗ lãi lấn át…

 

Hùng Vương 28 tết

CTHĐQT – Phạm Văn Học 

Back To Top