Lễ ký kết hợp tác Bảo lãnh viện phí giữa BVĐK Hùng Vương và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

- 43 lượt xem - Đáng quan tâm

Với việc ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BaoViet insurance) sẽ đem lại những quyền lợi gia tăng giá trị lợi ích tới khách hàng và thị trường, đồng thời sẽ là bước phát triển định hướng khách hàng trong và ngoài tỉnh Phú Thọ đến khám điều trị tại bệnh viện có chất lượng dịch vụ và điều trị đảm bảo hiệu quả cho 3 bên; Bảo việt, bệnh viện và khách hàng.

Back To Top