Hội nghị bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

- 13 lượt xem - Tin hoạt động, Tin tức
Nhằm tạo điều kiện để các y bác sĩ cập nhật kiến thức mới, kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay và tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp trong và ngoài chuyên ngành, trong nhiều năm qua Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tổ chức, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn viện. Thông qua hoạt động Nghiên cứu khoa học, nhân viên y tế sẽ được rèn luyện thêm khả năng tư duy sáng tạo, từng bước trau dồi phương pháp luận khoa học, gắn lý luận với thực tiễn.
Tham dự hội nghị có sự tham gia của Hội đồng bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương: Bác sĩ CKI Lương Minh Tuấn – PGĐ Bệnh viện – Chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Văn Giang – Bệnh viện TW Thái Nguyên cùng ban giám đốc và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tham gia phản biện.
Tham gia báo cáo tại hội nghị có bảy đề tài nghiên cứu khoa học:
1. Thực trạng kiến thức và thực hành xử trí sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại BVĐK Hùng Vương năm 2023
2. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc trẻ bị tiêu chảy cấp của các bà mẹ có con dưới 05 tuổi đang điều trị tại BVĐK Hùng Vương năm 2023
3. Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị huyết áp của người bệnh tại Khoa nội Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023
4. Thực trạng stress nghề nghiệp ở điều dưỡng viên và hộ sinh tại BVĐK Hùng Vương năm 2023
5. Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành và thái độ của nhân viên y tế về quản lý chất thải y tế tại BVĐK Hùng Vương năm 2023
6. Thực trạng loét áp lực và các yếu tố liên quan tại khoa HSCC BVĐK Hùng Vương năm 2023
7. Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về xử trí phản vệ của nhân viên y tế tại BVĐK Hùng Vương năm 2023
Các đề tài đã được Hội đồng đánh giá cao, đồng thời các thành viên Hội đồng đưa ra các ý kiến giúp các đề tài hoàn thiện hơn để có thể tham gia báo cáo tại các hội nghị, tạp chí khoa học trong nước.
Hội nghị báo cáo nghiên cứu khoa học được tổ chức thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và đã trở thành một trong những hoạt động thiết thực để thể hiện tài năng, sáng tạo, là nơi trao đổi kiến thức mới trong lĩnh vực y tế, tiếp cận và hội nhập với sự phát triển của khoa học nước nhà và thế giới.
Back To Top