Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

- 246 lượt xem - Tin tức
Với sứ mệnh doanh nghiệp, doanh nhân tham gia đầu tư lĩnh vực y tế vì trách nhiệm xã hội, vì sự phát triển của đất nước và ngành y tế, Hiệp hội đề ra kế hoạch, chương trình hoạt động, nỗ lực kiến nghị tạo sự đột phá về cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống y tế tư nhân trong cả nước ổn định, phát triển mạnh mẽ.
🌈Với 6 giải pháp trọng tâm, trong đó có các nội dung trọng tâm:
– Tiếp tục nghiên cứu thực tiễn, tiếp thu ý kiến cộng đồng y tế tư nhân;
– Tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, tạo rào cản, kìm hãm sự phát triển đối với khối y tế tư nhân;
– Kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương nghiên cứu thống nhất một quy định, quy trình pháp luật về đầu tư các dự án bệnh viện tư nhân, tạo hưng phấn, điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực y tế, chia sẻ gánh nặng với ngân sách nhà nước;
– Đặc biệt đề nghị xem xét bỏ quy định đấu thầu, đấu giá đối với các dự án xã hội hóa y tế, tránh để mỗi địa phương hiểu và áp dụng mỗi kiểu chính sách pháp luật về đầu tư y tế, làm chậm mục tiêu Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đặt ra.
Back To Top