Đoàn cán bộ đi công tác tại Thailand thành công tốt đẹp

- 17 lượt xem - Tin tức

Với chủ trương của HĐQT các cán bộ chủ chốt và các bác sỹ có thành tích sẽ lần lượt được đi du lịch kết hợp với các trương trình hội thảo – triển lãm tại nước ngoài nhằm mở rộng tầm nhìn cũng như mở rộng giao lưu với các nền văn hóa, nền văn minh của các nước phát triển.

Kể từ khi thành lập, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng HĐQT luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên, động viên khích lệ cán bộ nhân viên yên tâm công tác. Trong 3 năm qua bệnh viện đã nhiều lần tổ chức tham quan – nghỉ mát cho toàn bộ nhân viên và cử cán bộ chủ chốt tham dự các triển lãm Y Dược trong nước. Đặc biệt đã tổ chức được 04 đoàn đi nước ngoài (SINGAPORE, KOREA, CHINA, THAILAND) dự kiến đến cuối năm sẽ tiếp tục cử 01 đoàn đi INDONEXIA…..

Đây là một vài hình ảnh của đoàn:

Back To Top