Đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH – KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG SAU TỐT NGHIỆP

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 9/1/2023, Nghị định 96/NĐ-CP ngày 30/12/2023 Quy định chi...

Đọc tiếp
Back To Top