Thạc sỹ, Bác sỹ Trần Văn Kiên

Thạc sỹ, Bác sỹ Trần Văn Kiên

Chuyên khoa
Chẩn đoán hình ảnh
Cấp bậc
Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
Bằng cấp chuyên môn

2004 - 2010: Tốt nghiệp Đại Học Y Thái Nguyên.
2010 - 2011: Tốt nghiệp lớp định hướng chuyên ngành Chẩn Đoán Hình Ảnh Đại Học Y Hà Nội.
2016 - 2018: Tốt nghiệp Thạc sỹ Chẩn Đoán Hình ảnh tại Đại Học Y Hà Nội.
Đào tạo nâng cao:
- Tham gia khoá học lớp CT đa dãy cơ bản tại Đại Học Y Hà Nội năm 2017.
- Hoàn thành khoá học Siêu âm tim tại Viện Tim mạch Quốc Gia - Bệnh viện Bạch Mai năm 2013.
- Hoàn khoá học Siêu âm Sản Phụ Khoa năm 2015 tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.
- Hoàn thành khoá học siêu âm tim Nhi tại Bệnh viện E năm 2015.
- Tham gia các khoá hội thảo về Thần kinh tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2017.
- Hội thảo Thần Kinh Nhi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2018.
- Hội thảo Điện Quang can thiệp tại bệnh viện Bạch Mai năm 2017.
- Hội nghi Điện quang can thiệp toàn quốc năm 2017, 2021 (online).
- Tham gia Đào tạo lớp Can thiệp mạch tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2021.

Nghiên cứu đề tài khoa học tại Đại học Y Hà Nội năm 2018 tại Đại Học Y Hà Nội
Back To Top