Thạc sỹ Nguyễn Trạch Dân – Phó Giám đốc bệnh viện

Thạc sỹ Nguyễn Trạch Dân – Phó Giám đốc bệnh viện

Chuyên khoa
Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
Cấp bậc
Phó Giám đốc bệnh viện
Bằng cấp chuyên môn

- 2001-2007: Bác sỹ đa khoa (Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên)
- 2007-2009: Học sau đại học, bằng Thạc sỹ chuyên ngành Răng – Hàm – Mặt tại Trường Đại học Y Hà Nội (Chức danh: ThS.Bs chuyên ngành RHM)
- Năm 2016-2018: học MBA tại FPT
- Phó Giám đốc bệnh viện, phụ trách công tác đào tạo – Theo dõi chỉ đạo Phòng đào tạo; Khoa Liên chuyên khoa; phòng khám đa khoa Hùng Vương – Chân Mộng, PK đa khoa Hùng Vương – Kim Xuyên

  • Phó Giám đốc bệnh viện, phụ trách công tác đào tạo – Theo dõi chỉ đạo Phòng đào tạo; Khoa Liên chuyên khoa; phòng khám đa khoa Hùng Vương – Chân Mộng, PK đa khoa Hùng Vương – Kim Xuyên
  • Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn qua hội thảo, các khóa đào tạo ngắn hạn, kỹ năng giao tiếp, ngoại giao.
Back To Top