Bác sỹ Piter Martinez Benitez – Trưởng khoa Tim Mạch

Bác sỹ Piter Martinez Benitez – Trưởng khoa Tim Mạch

Chuyên khoa
Nội tim mạch
Cấp bậc
Trưởng khoa Tim Mạch - Giám đốc Trung tâm tim mạch Can thiệp
Bằng cấp chuyên môn

- Bác sỹ y khoa tốt nghiệp Trường đại học La Habana (2004 – 2005) (Bằng đỏ). Điểm tổng kết – 5.58. Tốt nghiệp thủ khoa tại tỉnh La Habana.
- Tốt nghiệp khóa đào tạo chăm sóc tích cực quốc gia năm 2005.
- Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Y đa khoa tổng quát năm 2008.
- Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp I chuyên ngành tim mạch năm 2014 tại Viện tim mạch và phẫu thuật tim mạch thuộc trường Đại học La Habana.
- Đã được đào tạo và thực hành thành thạo những kỹ năng chuyên môn với tư cách là bác sỹ tim mạch và tim mạch can thiệp.

Quá trình làm việc
– Nơi làm việc tại Cuba: Viện tim mạch và phẫu thuật tim mạch Cuba.
+ Vị trí công việc: Bác sỹ tại Phòng thí nghiệm thông tim và tim mạch can thiệp.
+ Chức danh công việc: Bác sỹ chuyên khoa tim mạch can thiệp.
– Nơi làm việc hiện tại: Trung tâm tim mạch – Bệnh viện đa khoa Hùng Vương
+ Vị trí công việc: Chuyên gia, Bác sĩ chuyên khoa tim mạch & tim mạch can thiệp.
+ Chức danh công việc: Giám đốc trung tâm tim mạch.

Back To Top