Bác Sỹ Trần Thị Chanh

Bác Sỹ Trần Thị Chanh

Chuyên khoa
Khoa Phụ Sản
Cấp bậc
Bác sỹ
Bằng cấp chuyên môn

Từ 2009-2015: Tốt nghiệp Đại Học Y Thái Bình
Từ 2015-2016: Định hướng chuyên ngành sản phụ khoa Bệnh viện phụ sản trung ương.
Từ năm 2021: Học siêu âm trong sản phụ khoa + Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa. Bệnh viện phụ sản trung ương
Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp 2015.
Hội nghị sản phụ khoa toàn quốc 2020.

Back To Top