Bác Sỹ Phạm Thị Ngân

Bác Sỹ Phạm Thị Ngân

Chuyên khoa
Khoa Nhi
Cấp bậc
Bác sỹ - Y học dự phòng
Bằng cấp chuyên môn

2013 - 2019: Đại học Y Dược Thái Nguyên
Tháng 10/2019: Chứng chỉ An toàn Tiêm chủng - Viện Kiểm định Quốc gia Vacxin và Sinh phẩm Y tế

Back To Top