Bác sỹ nội trú Trần Hữu Ngọc

Bác sỹ nội trú Trần Hữu Ngọc

Chuyên khoa
Khoa nội Tổng Hợp
Cấp bậc
Bác sỹ
Bằng cấp chuyên môn

2011-2017: Tốt nghiệp đại học Y dược Thái Nguyên
2017-2021: Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú đại học y dược Thái Nguyên

Back To Top