Bác Sỹ Nghiêm Xuân Việt

Bác Sỹ Nghiêm Xuân Việt

Chuyên khoa
Khoa Ung Bướu
Cấp bậc
Bác sĩ
Bằng cấp chuyên môn

2007-2014: Tốt nghiệp Đại học y - dược Thái Bình
2016-2017: Chuyên khoa định hướng ung thư Đại học y Hà Nội
2019: Phẫu thuật đại tràng bệnh viện Việt Đức
2020: Phẫu thuật ung thư vú bệnh viện K trung Ương
2021 -2023 chuyên khoa 1 ung thư Đại học y Hà Nội"

Back To Top