Bác Sỹ Đinh Hoàng Sơn

Bác Sỹ Đinh Hoàng Sơn

Chuyên khoa
Khoa Ung Bướu
Cấp bậc
Bác sỹ
Bằng cấp chuyên môn

2013 - 2019: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội
2020 - 2021: Hoàn thành lớp chuyên khoa Ung thư cơ bản khóa I bệnh viện K
2021: Phẫu thuật u đại tràng và trực tràng tại bệnh viện

Back To Top