Bác sĩ Ngô Văn Quý – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Ngô Văn Quý – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên khoa
Chẩn đoán hình ảnh
Cấp bậc
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
Back To Top