Thông tin xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) của bệnh viện:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT

Địa chỉ: Thôn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600651166

Tài khoản: 2710201001816 tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Đoan Hùng

Người đại diện: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Phạm Văn Học

Back To Top