Bác Sỹ Nguyễn Thị Hoa

Bác Sỹ Nguyễn Thị Hoa

Chuyên khoa
Khoa Ung Bướu
Cấp bậc
Bác sỹ
Bằng cấp chuyên môn

2011 - 2017: Bác sỹ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội
2018: Chăm sóc người bệnh hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai
2019: Bác sỹ định hướng chuyên ngành ung thư Trường Đại học Y Hà Nội
2020 - nay: Thạc sỹ chuyên ngành ung thư Trường Đại học Y Hà Nội

Back To Top