Bác Sỹ Lưu Thanh Hùng

Bác Sỹ Lưu Thanh Hùng

Chuyên khoa
Hồi sức cấp cứu - tim mạch
Cấp bậc
Bác sỹ

Ba năm kinh nghiệm trong khoa hồi sức cấp cứu ,tiếp xúc chuyên gia tim mạch tuyến trung ương.

Back To Top