Bác Sỹ Hoàng Thanh Huyền

Bác Sỹ Hoàng Thanh Huyền

Chuyên khoa
Hồi sức cấp cứu
Cấp bậc
Bác sỹ
Bằng cấp chuyên môn

2010-2016: Học Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2016-2019: Học Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại trường Đại học Y Hà Nội
2019: Học khoá Kỹ thuật Thở máy cơ bản tại bệnh viện Bạch Mai
2020: Học khoá Kỹ thuật Hạ thân nhiệt chỉ huy tại bệnh viện Bạch Mai

Back To Top