Thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Thứ năm - 17/01/2019 20:55
Là chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu tại Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019 với 64 điểm cầu, chiều 15/01/2019.
Thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, năm 2018, với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành BHXH đã đạt được những thành tựu nổi bật, từ thu, giảm nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến cải cách thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công lên mức độ 3, 4, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch với cơ quan BHXH. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương làm tốt thì vẫn còn những địa phương kết quả thu, tỷ lệ nợ và phát triển đối tượng tham gia chưa tương xứng với tiềm năng.

Phó Tổng Giám đốc mong muốn, thông qua Hội nghị các địa phương sẽ đưa ra những tồn tại, vướng mắc để cũng nhau tháo gỡ, đồng thời, một số BHXH tỉnh, thành phố làm tốt công tác thu, giảm nợ và phát triển đối tượng chia sẻ những kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019.

Đẩy mạnh công tác truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) Vũ Mạnh Chữ cho biết, năm 2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,724 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 271 nghìn người, chiếm 0,56% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp là 12,68 triệu người, đạt 101,1% kế hoạch giao. Tổng số tiền thu là 332.006 tỷ đồng, vượt 1.432 tỷ đồng, đạt 100,4% so kế hoạch chính phủ giao; tổng số nợ giảm 1,09% so với năm 2017.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đại diện Ban Thu cho rằng, ngay từ những tháng đầu năm 2019, BHXH các tỉnh, thành phố cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm đưa chính sách đến gần hơn với người dân, từ đó phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Chú trọng việc phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp cho UBND cấp huyện; đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm phần trách nhiệm phải đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trình HĐND tỉnh thông qua.

Điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố.

Tổ chức rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý để xác định số lao động nhằm xây dựng kế hoạch khai thác, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra đối tượng phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị có lao động là nước ngoài thực hiện rà soát, đối chiếu, hướng dẫn đơn vị lập danh sách tham gia BHXH bắt buộc theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Mở rộng mạng lưới đại lý thu, điểm thu; đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Thường xuyên bám sát đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng, cơ quan tài chính chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đúng thời hạn; tăng cường thanh tra chuyên ngành và xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Xây dựng quy trình thanh tra đột xuất tự động phát hiện những đơn vị có dấu hiệu vi phạm BHXH, BHYT

Cũng theo đại diện Ban Thu, để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tập trung vào giải pháp thông qua dữ liệu ngành Thuế, từ đó rà soát, đánh giá, phân loại doanh nghiệp, người lao động cần tuyên truyền, vận động.

Đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, ban Thu đã trình lãnh đạo Ngành phê duyệt phương án phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức các hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia, đồng thời, Ban Thu sẽ căn cứ tình hình từng địa phương để giao thêm phần phát triển đối tượng BHXH tự nguyện cho riêng BHXH các tỉnh, thành phố tự đảm nhận.

Về thanh tra chuyên ngành đột xuất đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Ban Thu đã phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Thanh tra - Kiểm tra xây dựng 1 quy trình thanh tra đột xuất tự động. Theo đó, căn cứ vào dữ liệu quả lý thu của Ngành, phần mềm sẽ xác định những đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên và ban hành quyết định thanh tra đột xuất, Biên bản thanh tra và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. BHXH các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, nhân lực để thực hiện quyết đinh thanh tra theo đúng quy định. Việc thực hiện sẽ được cập nhật trên hệ thống phần mềm để báo cáo lãnh đạo Ngành.

Việc cập nhật tăng, giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, theo ông Vũ Mạnh Chữ, hiện các địa phương thực hiện chậm; yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và Bưu điện phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc in và chuyển phát mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT đến doanh nghiệp (Mẫu C12). 

Tại Hội nghị, BHXH các tỉnh, thành phố đã trình bày một số kinh nghiệm trong thực hiện tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT và nêu lên những khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; in chuyển phát mẫu C12. Việc giao chỉ tiêu, thực hiện thanh tra chuyên ngành tự động đều được các địa phương đồng thuận. Đây được coi là biện pháp hưu hiệu nhằm giảm nợ và kịp thời xử lý những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Đốc thu ngay từ đầu năm

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Minh Đức cho biết, năm 2018, ngành Bưu điện đã tổ chức 2255 hội nghị, qua đó, phát triển được 45.188 người tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2019, ngành Bưu điện tiếp tục tăng cường công tác phối với ngành BHXH nhằm làm tốt hơn nữa việc phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, cập nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, chuyển phát mẫu C12 và nhiều nhiệm vụ thường kỳ. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh để ngành Bưu điện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố phải tập trung mọi nguồn lực để triển khai 3 nhiệm lớn của ngành trong công tác thu ngay từ đầu năm 2019.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu kết luận Hội nghị.

Thứ nhất, tập trung đốc thu ngay từ những ngày đầu năm; Ban Thu nhanh chóng tính toán để tạm giao ngay chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho BHXH các tỉnh, thành phố; các địa phương chủ động, đốc thu phấn đấu đạt số thu toàn Ngành trong tháng 1/2019 thấp nhất là 30.000 tỷ đồng như chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban Thu hoàn thiện các bản dự thảo các phương án thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành.

Thứ hai, về Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đột xuất tự động, yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện các quy trình, quy định để trình lãnh đạo Ngành ký ban hành thực hiện ngay; BHXH các tỉnh, thành phố khi triển khai thực hiện quy trình mới này phải thường xuyên báo cáo tiến độ công việc về các đơn vị liên quan để BHXH Việt Nam nắm tình hình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ công việc.

Thứ ba, BHXH các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, bên cạnh đó, phải thường xuyên báo cáo tiến độ về ban Thu.

Thứ tư, việc in và chuyển phát mẫu C12, giao Ban Sổ- thẻ trực tiếp theo dõi, đảm bảo chuyển được đến tận tay chủ đơn vị sử dụng lao động ./.

Nguồn tin: baohiemxahoi.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây