Sẽ công khai bảng giá dịch vụ y tế mới

- 14 lượt xem - Tin tức

Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí, ngày 3/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công điện số 8 10/KCB-NV gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và y tế các bộ, ngành về việc công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh.Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các bệnh viện thực hiện ngay việc công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời phải bố trí bảng giá tại khu vực dễ quan sát; kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ, ngành khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc thực hiện công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngay sau khi được phê duyệt.Mới đây, thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Liên Bộ Y tế – Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, một số bệnh viện đã và đang được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá viện phí mới

Back To Top