Bảng giá dịch vụ chụp XQ

Thứ hai - 18/02/2019 01:58
Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thị trường
STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Đơn vị Giá tự nguyện Giá bảo hiểm
5.CHỤP X-QUANG
257 Chụp xương mũi nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
258 Chụp khớp thái dương hàm thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
259 Chụp Blondeau+Hirtz số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
260 Chụp cổ tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
261 Chụp khớp gối trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
262 Chụp xương ức thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
263 Chụp cẳng chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
264 Chụp bàn tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
265 Chụp cẳng tay trái thẳng, nghiêng  số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
266 Chụp cẳng tay phải thẳng, nghiêng  số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
267 Chụp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
268 Chụp bả vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
269 Chụp xương đòn phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
270 Chụp xương hàm dưới nghiêng số hóa 1 phim  Lần 81,000 62,000
271 Chụp cổ tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
272 Chụp tim phổi thẳng (tại giường) số hóa 1 phim  Lần 81,000 62,000
273 Chụp cột sống lưng D1-D12 nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
274 Chụp tim phổi thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
275 Chụp xương đùi phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
276 Chụp cổ chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
277 Chụp cổ tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
278 Chụp khung chậu nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
279 Chụp xương gót trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
280 Chụp UIV đường tiết niệu ( có thuốc cản quang) Lần 1,000,000 594,000
281 Chụp tim phổi nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
282 Chụp Shuller phải số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
283 Chụp khớp thái dương hàm phải số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
284 Chụp khớp gối trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
285 Chụp cẳng tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
286 Chụp bàn chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
287 Chụp cung tiếp xương gò má số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
288 Chụp khớp vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
289 Chụp xương hàm dưới thẳng số hóa 1 phim  Lần 81,000 62,000
290 Chụp lồng ngực nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
291 Chụp tim phổi nghiêng (tại giường) số hóa 1 phim  Lần 81,000 62,000
292 Chụp khớp vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
293 Chụp bả vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
294 Chụp bả vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
295 TN-Chụp niệu đạo có thuốc cản quang Lần 556,000 _
296 Chụp bàn tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
297 Chụp khớp thái dương hàm trái số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
298 Chụp khuỷu tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
299 Chụp cẳng chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
300 Chụp bàn chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
301 Chụp cổ chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
302 Chụp bả vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
303 Chụp khuỷu tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
304 Chụp cẳng tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
305 Chụp bàn tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
306 Chụp cột sống cổ thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
307 Chụp hộp sọ thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
308 TN-Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch 3/4 hai bên (số hóa 2 phim) Lần 141,000 _
309 Chụp cổ chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
310 Chụp cổ tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
311 Chụp cột sống cổ chếch 3/4 hai bên (số hóa 2 phim) Lần 141,000 94,000
312 Chụp khớp vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
313 Chụp cánh tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
314 Chụp hệ tiết niệu số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
315 Chụp khớp gối phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
316 Chụp cẳng tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
317 Chụp lồng ngực thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
318 Chụp xương mũi thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
319 Chụp hộp sọ nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
320 Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng  số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
321 Chụp xương đòn phải  thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
322 Chụp bàn chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
323 Chụp cổ chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
324 Chụp xương đòn phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
325 Chụp cánh tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
326 Chụp cánh tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
327 Chụp cẳng chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
328 Chụp bàn tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
329 Chụp xương gót phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
330 Chụp cột sống cùng cụt nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
331 Chụp bàn tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
332 Chụp cột sống cùng cụt thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
333 Chụp khớp háng phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
334 Chụp bả vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
335 Chụp khớp háng trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
336 Chụp khớp háng trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
337 Chụp bàn chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
338 Chụp xương ức nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
339 Chụp ổ bụng không chuẩn bị số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
340 TN-Chụp cột sống cổ chếch 3/4 hai bên (số hóa 2 phim) Lần 141,000 _
341 Chụp xương đòn trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
342 Chụp cẳng chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
343 Chụp khuỷu tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
344 Chụp cẳng tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
345 Chụp khung chậu thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
346 Chụp cột sống cổ nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
347 Chụp Shulller trái số hóa 1 phim  Lần 81,000 62,000
348 Chụp khớp gối trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
349 Chụp cánh tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
350 Chụp khuỷu tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
351 Chụp xương đùi trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
352 Chụp cổ tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
353 Chụp xương đùi phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
354 Chụp xương đùi trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
355 Chụp cột sống thắt lưng nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
356 Chụp xương ức thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
357 Chụp cẳng chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
358 Chụp khớp vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
359 Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch 3/4 hai bên (số hóa 2 phim) Lần 141,000 94,000
360 Chụp khớp gối phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
361 Chụp xương gót trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
362 Chụp khớp háng phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
363 Chụp cột sống thắt lưng thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
364 Chụp xương gót phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 62,000
365 TN-Chụp cột sống cổ chếch 3/4 trái số hóa 1 phim Lần 81,000 _
366 TN-Chụp cột sống cổ chếch 3/4 phải số hóa 1 phim Lần 81,000 _
367 TN-Chụp cột sống cổ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
368 TN-Chụp cột sống cổ nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
369 TN-Chụp cột sống cổ thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
370 TN-Chụp tim phổi thẳng (tại giường) số hóa 1 phim Lần 81,000 _
371 TN-Chụp panonama số hóa 1 phim Lần 182,000 _
372 Chụp lồng ngực thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
373 Chụp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
374 Chụp xương mũi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
375 Chụp khớp háng trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
376 TN-Chụp tim phổi nghiêng (tại giường) số hóa 1 phim Lần 81,000 _
377 Chụp xương gót phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
378 Chụp tim phổi thẳng, nghiêng (tại giường) số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
379 Chụp xương đùi phải  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
380 TN-Chụp tim phổi thẳng, nghiêng (tại giường) số hóa 2 phim Lần 141,000 _
381 Chụp hộp sọ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
382 TN-Chụp khớp vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
383 TN-Chụp cổ chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
384 Chụp khớp gối phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
385 Chụp khớp vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
386 Chụp khớp vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
387 TN-Chụp bả vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
388 Chụp tim phổi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
389 TN-Chụp bả vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
390 TN-Chụp bả vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
391 TN-Chụp bả vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
392 TN-Chụp bàn chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
393 Chụp cẳng chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
394 Chụp xương đòn trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
395 TN-Chụp bàn chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
396 TN-Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
397 TN-Chụp bàn tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
398 Chụp cột sống cùng cụt thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
399 TN-Chụp bàn tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
400 TN-Chụp bàn tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
401 TN-Chụp bàn tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
402 TN-Chụp Blondeau số hóa 1 phim Lần 81,000 _
403 Chụp cánh tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
404 Chụp khung chậu thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
405 TN-Chụp Blondeau+Hirtz số hóa 2 phim Lần 141,000 _
406 TN-Chụp cẳng chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
407 TN-Chụp cẳng chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
408 TN-Chụp cẳng chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
409 Chụp xương đùi trái  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
410 Chụp cánh tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
411 TN-Chụp cẳng chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
412 TN-Chụp cẳng tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
413 TN-Chụp cẳng tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
414 TN-Chụp cẳng tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
415 TN-Chụp cánh tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
416 TN-Chụp cánh tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
417 TN-Chụp cánh tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
418 Chụp bàn tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
419 TN-Chụp cổ chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
420 Chụp cổ chân trái thẳng ,nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
421 TN-Chụp cổ tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
422 Chụp xương hàm dưới thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
423 TN-Chụp cổ tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
424 TN-Chụp cổ tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
425 TN-Chụp cột sống cùng cụt nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
426 TN-Chụp cột sống cùng cụt thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
427 Chụp bàn chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
428 Chụp bàn chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
429 TN-Chụp cột sống lưng D1-D4 nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
430 TN-Chụp cột sống lưng D1-D4 thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
431 TN-Chụp cột sống lưng D4-D12 nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
432 Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
433 TN-Chụp cột sống lưng D4-D12 thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
434 TN-Chụp cột sống thắt lưng nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
435 Chụp xương gót trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
436 Chụp khớp háng phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
437 Chụp cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng số hoá 2 phim Lần 141,000 94,000
438 Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
439 TN-Chụp cột sống thắt lưng thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
440 TN-Chụp cung tiếp xương gò má số hóa 1 phim Lần 81,000 _
441 TN-Chụp dạ dày có thuốc cản quang Lần 202,000 _
442 TN-Chụp đường mật qua Kehr có thuốc cản quang Lần 545,000 _
443 TN-Chụp hàm mặt nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
444 TN-Chụp hệ tiết niệu số hóa 1 phim Lần 81,000 _
445 TN-Chụp Hirtz số hóa 1 phim Lần 81,000 _
446 TN-Chụp hộp sọ nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
447 TN-Chụp hộp sọ thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
448 TN-Chụp khớp gối phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
449 TN-Chụp khớp gối phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
450 Chụp cột sống cổ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
451 Chụp bả vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
452 Chụp cổ tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 94,000
453 TN-Chụp khớp gối trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
454 TN-Chụp khớp gối trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
455 TN-Chụp khớp háng phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
456 TN-Chụp khớp háng phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
457 TN-Chụp khớp háng trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
458 TN-Chụp khớp khuỷu tay nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
459 TN-Chụp khớp thái dương hàm phải số hóa 1 phim Lần 81,000 _
460 TN-Chụp khớp thái dương hàm trái số hóa 1 phim Lần 81,000 _
461 TN-Chụp khớp vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
462 TN-Chụp khớp vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
463 TN-Chụp khớp vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
464 TN-Chụp khung chậu nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
465 TN-Chụp khung chậu thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
466 TN-Chụp khung đại tràng không có thuốc cản quang. Lần 121,000 _
467 TN-Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang Lần 323,000 _
468 TN-Chụp khuỷu tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
469 TN-Chụp khuỷu tay phải nghiêng số  hóa 1 phim Lần 81,000 _
470 TN-Chụp khuỷu tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
471 TN-Chụp khuỷu tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
472 TN-Chụp lồng ngực nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
473 TN-Chụp lồng ngực thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
474 TN-Chụp ổ bụng không chuẩn bị số hóa 1 phim Lần 81,000 _
475 TN-Chụp Shulller trái số hóa 1 phim  Lần 81,000 _
476 TN-Chụp Shuller phải số hóa 1 phim Lần 81,000 _
477 TN-Chụp tim phổi nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
478 TN-Chụp tim phổi thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
479 TN-Chụp UIV đường tiết niệu ( có thuốc cản quang) Lần 1,000,000 _
480 TN-Chụp vòi trứng ( có thuốc cản quang) Lần 859,000 _
481 TN-Chụp cánh tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
482 TN-Chụp xương đòn trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
483 TN-Chụp xương đòn phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
484 TN-Chụp xương đòn trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
485 TN-Chụp xương đùi phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
486 TN-Chụp xương đòn phải  thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
487 TN-Chụp xương đùi phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
488 TN-Chụp xương đùi trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
489 TN-Chụp xương đùi trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
490 TN-Chụp xương gót phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
491 TN-Chụp xương gót phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
492 TN-Chụp xương gót trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
493 TN-Chụp xương gót trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
494 TN-Chụp xương hàm dưới nghiêng số hóa 1 phim  Lần 81,000 _
495 TN-Chụp xương hàm dưới  thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
496 TN-Chụp xương mũi nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
497 TN-Chụp xương mũi thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
498 TN-Chụp xương mũi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
499 TN-Chụp xương ức nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
500 TN-Chụp xương ức thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
501 TN-Chụp khớp háng trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
502 TN-Chụp bàn chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
503 TN-Chụp bàn chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
504 TN-Chụp cẳng tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
505 TN-Chụp hàm chếch phải số hóa 1 phim  Lần 81,000 _
506 TN-Chụp hàm chếch trái số hóa 1 phim  Lần 81,000 _
507 TN-Chụp hộp sọ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
508 TN-Chụp tim phổi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
509 TN-Chụp lồng ngực thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
510 TN-Chụp xương ức thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
511 TN-Chụp cẳng tay phải thẳng nghiêng  số hóa 2 phim Lần 141,000 _
512 TN-Chụp xương đòn phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
513 TN-Chụp xương đòn trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
514 TN-Chụp bả vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
515 TN-Chụp bàn chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
516 TN-Chụp bàn chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
517 TN-Chụp bàn tay trái thẳng nghiêng  số hóa 2 phim Lần 141,000 _
518 TN-Chụp cánh tay trái thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
519 TN-Chụp cẳng chân phải thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
520 TN-Chụp cổ chân trái thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
521 TN-Chụp cổ tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
522 TN-Chụp cẳng chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
523 TN-Chụp cổ tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2phim Lần 141,000 _
524 TN-Chụp cẳng tay trái thẳng nghiêng  số hóa 2 phim Lần 141,000 _
525 TN-Chụp cánh tay phải thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
526 TN-Chụp cột sống cùng cụt thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
527 TN-Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
528 TN-Chụp bả vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
529 TN-Chụp khớp gối phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
530 TN-Chụp khớp gối trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
531 TN-Chụp khớp háng phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
532 TN-Chụp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
533 TN-Chụp cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng số hoá 2 phim Lần 141,000 _
534 TN-Chụp khớp háng trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
535 TN-Chụp khớp thái dương hàm thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
536 TN-Chụp xương đùi phải  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
537 TN-Chụp xương đùi trái  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
538 TN-Chụp xương gót phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
539 TN-Chụp xương gót trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
540 TN-Chụp khớp vai trái thẳng, nghiêng  số hóa 2 phim Lần 141,000 _
541 TN-Chụp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
542 TN-Chụp khung chậu thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
543 TN-Chụp xương hàm dưới thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
544 TN-Chụp bàn tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
545 TN-Chụp hàm 2 bên CR số hóa 2 phim Lần 141,000 _
546 TN-Chụp cẳng chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
547 TN-Chụp thực quản ( có thuốc cản quang ) Lần 202,000 _
548 TN-Chụp khớp vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 141,000 _
549 TN-Chụp cổ tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
550 TN-Chụp cổ chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _
551 TN-Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA Lần 9,777,000 _
552 TN-Chụp cổ chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 81,000 _

Nguồn tin: benhvienhungvuong.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Wildcard SSL