Bảng danh mục dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật

Chủ nhật - 01/01/2017 07:40
Bảng danh mục dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật áp dụng từ ngày 1/1/2017
  Tên chỉ tiêu Đơn vị Đơn giá
Bảo hiểm Bóc nang tuyến Bartholin Lần 1,237,000.00
Dịch Vụ Bóc nang tuyến Bartholin Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm Bóc nhân xơ vú Lần 947,000.00
Dịch Vụ Bóc nhân xơ vú Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang Lần 4,715,000.00
Dịch Vụ Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang Lần 5,270,000.00
Bảo hiểm Bóc u tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu Lần 4,715,000.00
Dịch Vụ Bóc u tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu Lần 5,270,000.00
Bảo hiểm Bơm rửa lệ đạo Lần 35,000.00
Dịch Vụ Bơm rửa lệ đạo Lần 100,000.00
Bảo hiểm Bơm rửa lệ đạo (2 mắt) Ko thanh toán BH Lần 35,000.00
Dịch Vụ Bơm rửa lệ đạo (2 mắt) Ko thanh toán BH Lần 160,000.00
Bảo hiểm Các phẫu thuật ruột thừa khác Lần 2,460,000.00
Dịch Vụ Các phẫu thuật ruột thừa khác Lần 3,670,000.00
Bảo hiểm Cầm máu mũi bằng Merocel (1 bên) Lần 201,000.00
Dịch Vụ Cầm máu mũi bằng Merocel (1 bên) Lần 260,000.00
Bảo hiểm Cầm máu mũi bằng Merocel (2 bên) lần 271,000.00
Dịch Vụ Cầm máu mũi bằng Merocel (2 bên) lần 530,000.00
Bảo hiểm Cầm máu nhu mô gan lần 5,038,000.00
Dịch Vụ Cầm máu nhu mô gan lần 7,200,000.00
Bảo hiểm Cắm niệu quản bàng quang Lần 2,619,000.00
Dịch Vụ Cắm niệu quản bàng quang Lần 7,170,000.00
Bảo hiểm Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu Lần 3,963,000.00
Dịch Vụ Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu Lần 6,230,000.00
Bảo hiểm Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân Lần 3,236,000.00
Dịch Vụ Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân Lần 5,150,000.00
Bảo hiểm Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân Lần 2,699,000.00
Dịch Vụ Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân Lần 4,350,000.00
Bảo hiểm Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da Lần 5,073,000.00
Dịch Vụ Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da Lần 7,860,000.00
Bảo hiểm Cắt bỏ tinh hoàn lần 2,254,000.00
Dịch Vụ Cắt bỏ tinh hoàn lần 4,490,000.00
Bảo hiểm Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ Lần 2,254,000.00
Dịch Vụ Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ Lần 4,490,000.00
Bảo hiểm Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng Lần 3,937,000.00
Dịch Vụ Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng Lần 4,550,000.00
Bảo hiểm Cắt dạ dày hình chêm lần 3,414,000.00
Dịch Vụ Cắt dạ dày hình chêm lần 7,510,000.00
Bảo hiểm Cắt dây chằng, gỡ dính ruột Lần 2,416,000.00
Dịch Vụ Cắt dây chằng, gỡ dính ruột Lần 3,590,000.00
Bảo hiểm Cắt đoạn dạ dày lần 6,890,000.00
Dịch Vụ Cắt đoạn dạ dày lần 8,580,000.00
Bảo hiểm Cắt đoạn dạ dày và mạc nối lớn Lần 6,890,000.00
Dịch Vụ Cắt đoạn dạ dày và mạc nối lớn Lần 8,580,000.00
Bảo hiểm Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài Lần 4,441,000.00
Dịch Vụ Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài Lần 6,630,000.00
Bảo hiểm Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông lần 4,441,000.00
Dịch Vụ Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông lần 6,630,000.00
Bảo hiểm Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue) Lần 4,441,000.00
Dịch Vụ Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue) Lần 6,630,000.00
Bảo hiểm Cắt đuôi tụy bảo tồn lách Lần 4,297,000.00
Dịch Vụ Cắt đuôi tụy bảo tồn lách Lần 7,570,000.00
Bảo hiểm Cắt lách bệnh lý Lần 4,284,000.00
Dịch Vụ Cắt lách bệnh lý Lần 6,570,000.00
Bảo hiểm Cắt lách do chấn thương Lần 4,284,000.00
Dịch Vụ Cắt lách do chấn thương Lần 6,570,000.00
Bảo hiểm Cắt một nửa thận (cắt thận bán phần) Lần 4,044,000.00
Dịch Vụ Cắt một nửa thận (cắt thận bán phần) Lần 5,890,000.00
Bảo hiểm Cắt nang thừng tinh hai bên Lần 2,536,000.00
Dịch Vụ Cắt nang thừng tinh hai bên Lần 3,820,000.00
Bảo hiểm Cắt nang thừng tinh một bên Lần 1,642,000.00
Dịch Vụ Cắt nang thừng tinh một bên Lần 2,920,000.00
Bảo hiểm Cắt nối niệu đạo trước lần 3,963,000.00
Dịch Vụ Cắt nối niệu đạo trước lần 6,230,000.00
Bảo hiểm Cắt nối niệu quản Lần 4,997,000.00
Dịch Vụ Cắt nối niệu quản Lần 7,860,000.00
Bảo hiểm Cắt ruột non hình chêm Lần 3,414,000.00
Dịch Vụ Cắt ruột non hình chêm Lần 6,630,000.00
Bảo hiểm Cắt ruột thừa đơn thuần Lần 2,460,000.00
Dịch Vụ Cắt ruột thừa đơn thuần Lần 3,670,000.00
Bảo hiểm Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe lần 2,460,000.00
Dịch Vụ Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe lần 4,980,000.00
Bảo hiểm Cắt thận đơn thuần Lần 4,044,000.00
Dịch Vụ Cắt thận đơn thuần Lần 5,890,000.00
Bảo hiểm Cắt thân đuôi tụy kèm cắt lách (ko thanh toán bhyt) lần 3,900,000.00
Dịch Vụ Cắt thân đuôi tụy kèm cắt lách (ko thanh toán bhyt) lần 7,570,000.00
Bảo hiểm Cắt thận thận phụ (thận dư số) với niệu quản lạc chỗ Lần 4,044,000.00
Dịch Vụ Cắt thận thận phụ (thận dư số) với niệu quản lạc chỗ Lần 5,890,000.00
Bảo hiểm Cắt toàn bộ thận và niệu quản Lần 4,044,000.00
Dịch Vụ Cắt toàn bộ thận và niệu quản Lần 8,850,000.00
Bảo hiểm Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng Lần 3,704,000.00
Dịch Vụ Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng Lần 7,040,000.00
Bảo hiểm Cắt túi mật lần 4,335,000.00
Dịch Vụ Cắt túi mật lần 4,985,000.00
Bảo hiểm Cắt u  nang buồng trứng và phần phụ Lần 2,835,000.00
Dịch Vụ Cắt u  nang buồng trứng và phần phụ Lần 4,500,000.00
Bảo hiểm Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi lần 4,379,000.00
Dịch Vụ Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi lần 7,860,000.00
Bảo hiểm Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm Lần 1,642,000.00
Dịch Vụ Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm Lần 2,000,000.00
Bảo hiểm Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm Lần 1,642,000.00
Dịch Vụ Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm Lần 2,590,000.00
Bảo hiểm Cắt u mạc treo ruột lần 4,482,000.00
Dịch Vụ Cắt u mạc treo ruột lần 5,180,000.00
Bảo hiểm Cắt u nang buồng trứng Lần 2,835,000.00
Dịch Vụ Cắt u nang buồng trứng Lần 4,500,000.00
Bảo hiểm Cắt u nang buồng trứng xoắn Lần 2,835,000.00
Dịch Vụ Cắt u nang buồng trứng xoắn Lần 4,500,000.00
Bảo hiểm Cắt u nang giáp móng Lần 2,071,000.00
Dịch Vụ Cắt u nang giáp móng Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm Cắt u nang thừng tinh (2) ko thanh toán bhyt Lần 1,700,000.00
Dịch Vụ Cắt u nang thừng tinh (2) ko thanh toán bhyt Lần 2,920,000.00
Bảo hiểm Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi Lần 3,809,000.00
Dịch Vụ Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi Lần 6,100,000.00
Bảo hiểm Cắt u sau phúc mạc Lần 5,430,000.00
Dịch Vụ Cắt u sau phúc mạc Lần 5,870,000.00
Bảo hiểm Cắt u thận lành Lần 2,619,000.00
Dịch Vụ Cắt u thận lành Lần 5,270,000.00
Bảo hiểm Cắt u thành âm đạo Lần 1,960,000.00
Dịch Vụ Cắt u thành âm đạo Lần 2,270,000.00
Bảo hiểm Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung Lần 5,830,000.00
Dịch Vụ Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung Lần 6,740,000.00
Bảo hiểm Cắt u vú lành tính Lần 2,753,000.00
Dịch Vụ Cắt u vú lành tính Lần 3,190,000.00
Bảo hiểm Chích áp xe quanh Amidan Lần 250,000.00
Dịch Vụ Chích áp xe quanh Amidan Lần 790,000.00
Bảo hiểm Chích áp xe tầng sinh môn Lần 781,000.00
Dịch Vụ Chích áp xe tầng sinh môn Lần 910,000.00
Bảo hiểm Chích áp xe tuyến Bartholin Lần 783,000.00
Dịch Vụ Chích áp xe tuyến Bartholin Lần 910,000.00
Bảo hiểm Chích áp xe vú Lần 206,000.00
Dịch Vụ Chích áp xe vú Lần 560,000.00
Bảo hiểm Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc Lần 75,600.00
Dịch Vụ Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc Lần 180,000.00
Bảo hiểm Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng Lần 805,000.00
Dịch Vụ Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng Lần 930,000.00
Bảo hiểm Chọc dò dịch màng phổi Lần 131,000.00
Dịch Vụ Chọc dò dịch màng phổi Lần 590,000.00
Bảo hiểm Chọc dò túi cùng Douglas Lần 267,000.00
Dịch Vụ Chọc dò túi cùng Douglas Lần 310,000.00
Bảo hiểm Chọc hút khí màng phổi Lần 136,000.00
Dịch Vụ Chọc hút khí màng phổi Lần 230,000.00
Bảo hiểm Chuyển gân điều trị liệt thần kinh mác chung Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Chuyển gân điều trị liệt thần kinh mác chung Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản Lần 46,500.00
Dịch Vụ Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản Lần 140,000.00
Bảo hiểm Cứu Lần 35,000.00
Dịch Vụ Cứu Lần 40,000.00
Bảo hiểm Dẫn lưu áp xe gan Lần 2,709,000.00
Dịch Vụ Dẫn lưu áp xe gan Lần 2,980,000.00
Bảo hiểm Dẫn lưu đài bể thận qua da Lần 2,563,000.00
Dịch Vụ Dẫn lưu đài bể thận qua da Lần 3,320,000.00
Bảo hiểm Dẫn lưu nang tụy Lần 2,563,000.00
Dịch Vụ Dẫn lưu nang tụy Lần 2,950,000.00
Bảo hiểm Dẫn lưu nước tiểu bàng quang lần 1,684,000.00
Dịch Vụ Dẫn lưu nước tiểu bàng quang lần 3,020,000.00
Bảo hiểm Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận (1) Lần 2,563,000.00
Dịch Vụ Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận (1) Lần 3,090,000.00
Bảo hiểm Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng Lần 640,000.00
Dịch Vụ Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần 1,113,000.00
Dịch Vụ Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm Đặt ống nội khí quản Lần 555,000.00
Dịch Vụ Đặt ống nội khí quản Lần 1,190,000.00
Bảo hiểm Đặt ống thông JJ trong hẹp niệu quản Lần 904,000.00
Dịch Vụ Đặt ống thông JJ trong hẹp niệu quản Lần 1,740,000.00
Bảo hiểm Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng   1,113,000.00
Dịch Vụ Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng   1,360,000.00
Bảo hiểm Đẩy bã thức ăn xuống đại tràng Lần 3,414,000.00
Dịch Vụ Đẩy bã thức ăn xuống đại tràng Lần 3,926,000.00
Bảo hiểm Điện châm Lần 75,800.00
Dịch Vụ Điện châm Lần 110,000.00
Bảo hiểm Điều trị bằng tia hồng ngoại Lần 41,100.00
Dịch Vụ Điều trị bằng tia hồng ngoại Lần 50,000.00
Bảo hiểm Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ Lần 38,000.00
Dịch Vụ Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ Lần 60,000.00
Bảo hiểm Điều trị gãy xương hàm dưới bằng buộc nút Ivy cố định 2 hàm Lần 2,543,000.00
Dịch Vụ Điều trị gãy xương hàm dưới bằng buộc nút Ivy cố định 2 hàm Lần 4,520,000.00
Bảo hiểm Điều trị gãy xương hàm dưới bằng cung cố định 2 hàm Lần 2,543,000.00
Dịch Vụ Điều trị gãy xương hàm dưới bằng cung cố định 2 hàm Lần 4,520,000.00
Bảo hiểm Điều trị gãy xương hàm dưới bằng vít neo chặn cố định 2 hàm Lần 2,543,000.00
Dịch Vụ Điều trị gãy xương hàm dưới bằng vít neo chặn cố định 2 hàm Lần 4,520,000.00
Bảo hiểm Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại Lần 41,100.00
Dịch Vụ Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại Lần 110,000.00
Bảo hiểm Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... Lần 146,000.00
Dịch Vụ Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... Lần 240,000.00
Bảo hiểm Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn Lần 257,000.00
Dịch Vụ Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn Lần 310,000.00
Bảo hiểm Đỡ đẻ ngôi ngược (*) Lần 927,000.00
Dịch Vụ Đỡ đẻ ngôi ngược (*) Lần 2,500,000.00
Bảo hiểm Đỡ đẻ thường ngôi chỏm Lần 675,000.00
Dịch Vụ Đỡ đẻ thường ngôi chỏm Lần 1,700,000.00
Bảo hiểm Đỡ đẻ thường ngôi chỏm (1) Lần 675,000.00
Dịch Vụ Đỡ đẻ thường ngôi chỏm (1) Lần 2,010,000.00
Bảo hiểm Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên Lần 1,114,000.00
Dịch Vụ Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên Lần 3,000,000.00
Bảo hiểm Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) Lần 23,700.00
Dịch Vụ Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) Lần 40,000.00
Bảo hiểm Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục Lần 3,941,000.00
Dịch Vụ Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục Lần 4,560,000.00
Bảo hiểm Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ Lần 2,254,000.00
Dịch Vụ Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ Lần 4,490,000.00
Bảo hiểm Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết Lần 191,000.00
Dịch Vụ Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết Lần 773,000.00
Bảo hiểm Kéo nắn cột sống cổ Lần 50,500.00
Dịch Vụ Kéo nắn cột sống cổ Lần 80,000.00
Bảo hiểm Kéo nắn cột sống thắt lưng Lần 50,500.00
Dịch Vụ Kéo nắn cột sống thắt lưng Lần 80,000.00
Bảo hiểm Khâu cầm máu ổ loét dạ dày Lần 3,414,000.00
Dịch Vụ Khâu cầm máu ổ loét dạ dày Lần 4,320,000.00
Bảo hiểm Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng (2) Lần 3,414,000.00
Dịch Vụ Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng (2) Lần 4,320,000.00
Bảo hiểm Khâu lỗ thủng đại tràng Lần 3,414,000.00
Dịch Vụ Khâu lỗ thủng đại tràng Lần 5,860,000.00
Bảo hiểm Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non lần 3,414,000.00
Dịch Vụ Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non lần 5,860,000.00
Bảo hiểm Khâu lỗ thủng, vết thương trực tràng Lần 3,414,000.00
Dịch Vụ Khâu lỗ thủng, vết thương trực tràng Lần 5,860,000.00
Bảo hiểm Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo Lần 1,525,000.00
Dịch Vụ Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo Lần 1,770,000.00
Bảo hiểm Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Khâu rách cùng đồ âm đạo Lần 1,810,000.00
Dịch Vụ Khâu rách cùng đồ âm đạo Lần 2,100,000.00
Bảo hiểm Khâu tử cung do nạo thủng Lần 2,673,000.00
Dịch Vụ Khâu tử cung do nạo thủng Lần 3,090,000.00
Bảo hiểm Khâu vết thương tụy và dẫn lưu Lần 4,297,000.00
Dịch Vụ Khâu vết thương tụy và dẫn lưu Lần 4,950,000.00
Bảo hiểm Khâu vòng cổ tử cung Lần 536,000.00
Dịch Vụ Khâu vòng cổ tử cung Lần 620,000.00
Bảo hiểm Khí dung mũi họng Lần 17,600.00
Dịch Vụ Khí dung mũi họng Lần 30,000.00
Bảo hiểm Làm hậu môn nhân tạo Lần 2,447,000.00
Dịch Vụ Làm hậu môn nhân tạo Lần 3,360,000.00
Bảo hiểm Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa Lần 2,524,000.00
Dịch Vụ Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa Lần 2,920,000.00
Bảo hiểm Làm thuốc tai Lần 20,000.00
Dịch Vụ Làm thuốc tai Lần 40,000.00
Bảo hiểm Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm  Lần 124,000.00
Dịch Vụ Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm  Lần 280,000.00
Bảo hiểm Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm  Lần 70,900.00
Dịch Vụ Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm  Lần 220,000.00
Bảo hiểm Lấy dị vật âm đạo Lần 541,000.00
Dịch Vụ Lấy dị vật âm đạo Lần 630,000.00
Bảo hiểm Lấy dị vật hạ họng Lần 40,000.00
Dịch Vụ Lấy dị vật hạ họng Lần 140,000.00
Bảo hiểm Lấy dị vật họng miệng Lần 40,000.00
Dịch Vụ Lấy dị vật họng miệng Lần 140,000.00
Bảo hiểm Lấy dị vật mũi gây mê Lần 660,000.00
Dịch Vụ Lấy dị vật mũi gây mê Lần 860,000.00
Bảo hiểm Lấy dị vật mũi không gây mê lần 187,000.00
Dịch Vụ Lấy dị vật mũi không gây mê lần 250,000.00
Bảo hiểm Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ Lần 2,728,000.00
Dịch Vụ Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ Lần 3,160,000.00
Bảo hiểm Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn Lần 2,147,000.00
Dịch Vụ Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn Lần 3,580,000.00
Bảo hiểm Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần 60,000.00
Dịch Vụ Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần 70,000.00
Bảo hiểm Lấy sỏi bàng quang Lần 3,910,000.00
Dịch Vụ Lấy sỏi bàng quang Lần 3,910,000.00
Bảo hiểm Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang Lần 3,910,000.00
Dịch Vụ Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang Lần 3,910,000.00
Bảo hiểm Lấy sỏi bể thận ngoài xoang Lần 3,910,000.00
Dịch Vụ Lấy sỏi bể thận ngoài xoang Lần 7,970,000.00
Bảo hiểm Lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận Lần 3,910,000.00
Dịch Vụ Lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận Lần 7,970,000.00
Bảo hiểm Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang Lần 3,910,000.00
Dịch Vụ Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang Lần 4,880,000.00
Bảo hiểm Lấy sỏi niệu quản đơn thuần Lần 3,910,000.00
Dịch Vụ Lấy sỏi niệu quản đơn thuần Lần 4,880,000.00
Bảo hiểm Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại Lần 3,910,000.00
Dịch Vụ Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại Lần 4,880,000.00
Bảo hiểm Lấy sỏi san hô thận Lần 3,910,000.00
Dịch Vụ Lấy sỏi san hô thận Lần 7,970,000.00
Bảo hiểm Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang Lần 3,910,000.00
Dịch Vụ Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang Lần 7,970,000.00
Bảo hiểm Mở bụng thăm dò Lần 2,447,000.00
Dịch Vụ Mở bụng thăm dò Lần 2,830,000.00
Bảo hiểm Mở khí quản cấp cứu Lần 704,000.00
Dịch Vụ Mở khí quản cấp cứu Lần 1,090,000.00
Bảo hiểm Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật lần 4,311,000.00
Dịch Vụ Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật lần 6,660,000.00
Bảo hiểm Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, không dẫn lưu đường mật Lần 4,311,000.00
Dịch Vụ Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, không dẫn lưu đường mật Lần 6,660,000.00
Bảo hiểm Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…) Lần 3,414,000.00
Dịch Vụ Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…) Lần 3,926,000.00
Bảo hiểm Mở thông dạ dày Lần 2,447,000.00
Dịch Vụ Mở thông dạ dày Lần 2,840,000.00
Bảo hiểm Mở thông dạ dày bằng nội soi Lần 2,679,000.00
Dịch Vụ Mở thông dạ dày bằng nội soi Lần 6,610,000.00
Bảo hiểm Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng Lần 2,447,000.00
Dịch Vụ Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng Lần 2,840,000.00
Bảo hiểm Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi Lần 33,000.00
Dịch Vụ Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi Lần 50,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi lần 611,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi lần 960,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân Lần 320,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân Lần 640,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay Lần 320,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay Lần 500,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay Lần 320,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay Lần 750,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi Lần 611,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột gãy xương chậu Lần 611,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột gãy xương chậu Lần 890,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột gãy xương đòn Lần 386,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột gãy xương đòn Lần 640,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột gãy xương gót Lần 135,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột gãy xương gót Lần 640,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột trật khớp gối Lần 250,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột trật khớp gối Lần 640,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột trật khớp háng Lần 701,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột trật khớp háng Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột trật khớp khuỷu Lần 386,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột trật khớp khuỷu Lần 640,000.00
Bảo hiểm Nắn, bó bột trật khớp vai Lần 310,000.00
Dịch Vụ Nắn, bó bột trật khớp vai Lần 640,000.00
Bảo hiểm Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây mê) lần 2,620,000.00
Dịch Vụ Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây mê) lần 3,015,000.00
Bảo hiểm Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây tê) Lần 1,258,000.00
Dịch Vụ Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây tê) Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm Nạo phá thai bệnh lý hoặc mẹ mổ cũ (ko thanh toán bhyt) Lần 100,000.00
Dịch Vụ Nạo phá thai bệnh lý hoặc mẹ mổ cũ (ko thanh toán bhyt) Lần 1,180,000.00
Bảo hiểm Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ Lần 331,000.00
Dịch Vụ Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ Lần 1,180,000.00
Bảo hiểm Nạo VA gây mê Lần 765,000.00
Dịch Vụ Nạo VA gây mê Lần 850,000.00
Bảo hiểm Nhét bấc mũi sau Lần 107,000.00
Dịch Vụ Nhét bấc mũi sau Lần 270,000.00
Bảo hiểm Nhét bấc mũi trước Lần 107,000.00
Dịch Vụ Nhét bấc mũi trước Lần 200,000.00
Bảo hiểm Nhổ chân răng sữa Lần 33,600.00
Dịch Vụ Nhổ chân răng sữa Lần 50,000.00
Bảo hiểm Nhổ răng sữa Lần 33,600.00
Dịch Vụ Nhổ răng sữa Lần 50,000.00
Bảo hiểm Nối nang tụy với dạ dày lần 2,563,000.00
Dịch Vụ Nối nang tụy với dạ dày lần 7,170,000.00
Bảo hiểm Nối nang tụy với hỗng tràng lần 2,563,000.00
Dịch Vụ Nối nang tụy với hỗng tràng lần 7,170,000.00
Bảo hiểm Nội soi bàng quang cắt u Lần 4,379,000.00
Dịch Vụ Nội soi bàng quang cắt u Lần 7,860,000.00
Bảo hiểm Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung Lần 4,285,000.00
Dịch Vụ Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung Lần 4,950,000.00
Bảo hiểm Nội soi buồng tử cung can thiệp Lần 4,285,000.00
Dịch Vụ Nội soi buồng tử cung can thiệp Lần 4,950,000.00
Bảo hiểm Nội soi buồng tử cung chẩn đoán Lần 2,746,000.00
Dịch Vụ Nội soi buồng tử cung chẩn đoán Lần 3,180,000.00
Bảo hiểm Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa Lần 2,191,000.00
Dịch Vụ Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa Lần 2,520,000.00
Bảo hiểm Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây tê/gây mê Lần 265,000.00
Dịch Vụ Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây tê/gây mê Lần 305,000.00
Bảo hiểm Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi niệu quản lần 3,839,000.00
Dịch Vụ Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi niệu quản lần 4,420,000.00
Bảo hiểm Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán  sỏi niệu quản Lần 1,253,000.00
Dịch Vụ Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán  sỏi niệu quản Lần 4,720,000.00
Bảo hiểm Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng Lần 4,105,000.00
Dịch Vụ Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng Lần 4,720,000.00
Bảo hiểm Nối tắt ruột non - ruột non Lần 4,105,000.00
Dịch Vụ Nối tắt ruột non - ruột non Lần 4,720,000.00
Bảo hiểm Nong cổ tử cung do bế sản dịch Lần 268,000.00
Dịch Vụ Nong cổ tử cung do bế sản dịch Lần 310,000.00
Bảo hiểm Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ Lần 543,000.00
Dịch Vụ Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ Lần 1,180,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung Lần 4,692,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung Lần 5,420,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng Lần 2,568,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng Lần 2,970,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang lần 3,963,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang lần 4,690,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê Lần 1,033,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê (2) Lần 1,033,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê (2) Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay lần 3,640,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay lần 5,860,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai lần 4,480,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai lần 5,150,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung Lần 1,868,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung Lần 2,160,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) Lần 2,461,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo Lần 3,564,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo Lần 5,910,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi Lần 5,724,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi Lần 6,620,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa Lần 7,115,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa Lần 8,220,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt túi thừa bàng quang Lần 5,152,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt túi thừa bàng quang Lần 7,170,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt xương sườn do u xương sườn Lần 6,404,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt xương sườn do u xương sườn Lần 7,370,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cắt xương sườn do viêm xương Lần 6,404,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cắt xương sườn do viêm xương Lần 7,370,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn Lần 3,538,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn Lần 4,090,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản   2,461,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản   2,830,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chữa cương cứng dương vật lần 1,684,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chữa cương cứng dương vật lần 5,850,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng Lần 2,835,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng Lần 3,280,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang Lần 3,594,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang Lần 4,160,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng Lần 3,553,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng Lần 4,110,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chuyển da, cơ che phủ Lần 3,167,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chuyển da, cơ che phủ Lần 5,050,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh giữa Lần 2,767,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh giữa Lần 3,450,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay Lần 2,767,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay Lần 3,450,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh trụ Lần 2,767,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh trụ Lần 3,450,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chuyển giường thần kinh trụ Lần 2,167,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chuyển giường thần kinh trụ Lần 3,450,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền Lần 3,167,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền Lần 5,050,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch rời Lần 4,675,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch rời Lần 6,500,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống Lần 5,140,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống Lần 8,250,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật Crossen Lần 3,840,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật Crossen Lần 4,440,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng trong dãn não thất Lần 3,981,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng trong dãn não thất Lần 5,500,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trong chấn thương sọ não (CTSN) Lần 3,981,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trong chấn thương sọ não (CTSN) Lần 5,500,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi Lần 1,689,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi Lần 2,620,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động Lần 4,381,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động Lần 5,040,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điề trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò súng Lần 3,429,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điề trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò súng Lần 4,280,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp   2,461,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp   2,830,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim Lần 2,843,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim Lần 3,050,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên Lần 3,157,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên Lần 5,560,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini Lần 3,157,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini Lần 4,060,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice Lần 3,157,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice Lần 4,060,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein Lần 3,157,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein Lần 4,060,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice Lần 3,157,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice Lần 4,060,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát lần 3,157,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát lần 4,060,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành Lần 2,619,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành Lần 4,200,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi Lần 3,157,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi Lần 4,060,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị hoành bẩm sinh (Bochdalek) Lần 2,619,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị hoành bẩm sinh (Bochdalek) Lần 4,200,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị khe hoành Lần 2,619,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị khe hoành Lần 4,200,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác   3,157,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác   3,630,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng   3,157,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng   3,630,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần lần 6,567,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần lần 7,550,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay lần 4,590,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương đùi Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương đùi Lần 6,000,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương cánh tay (1) lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương cánh tay (1) lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn ngón tay (1) Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn ngón tay (1) Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân lần 4,590,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng Lần 4,981,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng Lần 6,990,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung Lần 3,213,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung Lần 3,720,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy 2 mắt cá cổ chân Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy 2 mắt cá cổ chân Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy bánh chè Lần 3,850,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy bánh chè Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay Lần 4,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy cổ mấu chuyển xương đùi Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy cổ mấu chuyển xương đùi Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy đài quay Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy đài quay Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới qương quay Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới qương quay Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon) Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon) Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy hai mâm chày Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy hai mâm chày Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi lần 6,000,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi Lần 6,000,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong lần 4,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu Lần 3,850,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy Monteggia Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy Monteggia Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật háng Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật háng Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi Lần 6,000,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân Lần 4,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy trật xương sên Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy trật xương sên Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi lần 6,000,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy xương đòn Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy xương đòn Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy xương gót Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy xương gót Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần Lần 4,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón Lần 2,752,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón Lần 2,752,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm  =>5cm (2) ko thanh toán bhyt Lần 2,060,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm  =>5cm (2) ko thanh toán bhyt Lần 2,590,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm <5cm (3) ko thanh toán bhyt Lần 1,630,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm <5cm (3) ko thanh toán bhyt Lần 2,000,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm đường kính < 5 cm  lần 1,440,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm đường kính < 5 cm  lần 2,000,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm đường kính => 5 cm Lần 1,800,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm đường kính => 5 cm Lần 2,590,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính Lần 4,846,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính Lần 13,750,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng mạn tính hai bên Lần 4,846,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng mạn tính hai bên Lần 10,750,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy màu tụ dưới màng cứng mạn tính một bên lần 4,846,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy màu tụ dưới màng cứng mạn tính một bên lần 8,750,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài mầng cứng dưới lều tiểu não (hố sau) Lần 4,846,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài mầng cứng dưới lều tiểu não (hố sau) Lần 7,750,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng trên lều tiểu não Lần 4,846,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng trên lều tiểu não Lần 7,750,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy thai lần đầu Lần 2,223,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy thai lần đầu Lần 3,190,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên Lần 2,773,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên Lần 4,610,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lung Lần 4,310,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lung Lần 6,890,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng Lần 2,461,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì lần 3,963,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì lần 8,850,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật Longo Lần 2,153,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật Longo Lần 4,400,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung Lần 3,246,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung Lần 6,680,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần Lần 3,704,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần Lần 6,680,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn Lần 3,704,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn Lần 6,980,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối Lần 3,704,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối Lần 6,980,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ Lần 2,835,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ Lần 4,130,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai Lần 2,835,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai Lần 3,930,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa Lần 2,673,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa Lần 3,090,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng Lần 4,117,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng Lần 4,760,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản Lần 765,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản Lần 850,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ Lần 324,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ Lần 830,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung Lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung Lần 5,944,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung Lần 6,870,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận qua phúc mạc Lần 4,000,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận qua phúc mạc Lần 5,400,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc Lần 4,000,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc Lần 5,400,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non lần 4,072,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non lần 6,630,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa Lần 2,460,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt nang thận qua phúc mạc Lần 4,000,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt nang thận qua phúc mạc Lần 5,400,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt nang thận sau phúc mạc Lần 4,000,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt nang thận sau phúc mạc Lần 5,400,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ Lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa Lần 1,793,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng Lần 1,793,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản Lần 4,130,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản Lần 7,860,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần Lần 5,742,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần Lần 6,640,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn Lần 5,742,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn Lần 6,640,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt túi mật Lần 2,958,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt túi mật Lần 5,890,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ Lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột lần 3,525,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột lần 6,060,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng (1) lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng (1) lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn Lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung Lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai Lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi Lần 3,053,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi Lần 3,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) Lần 2,061,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) Lần 4,300,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc đường vào qua ổ bụng (TAPP) Lần 2,061,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc đường vào qua ổ bụng (TAPP) Lần 4,300,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng Lần 2,460,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) Lần 5,851,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) Lần 6,760,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột lần 2,416,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột lần 7,210,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung Lần 4,917,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung Lần 5,680,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày Lần 4,307,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày Lần 6,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày lần 4,037,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày lần 5,060,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng Lần 5,352,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng Lần 6,190,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản Lần 3,839,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản Lần 6,810,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật Lần 3,630,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật Lần 8,610,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa Lần 4,791,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa Lần 5,040,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ Lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang Lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ Lần 4,899,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng Lần 5,370,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng Lần 6,210,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ lần 4,568,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ lần 5,280,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ lần 6,294,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ lần 7,270,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa Lần 2,460,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng  Lần 6,294,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng  Lần 7,270,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung, trực tràng Lần 4,227,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung, trực tràng Lần 8,160,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương lần 2,528,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương lần 2,910,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật tạo hình cung sau cột sống cổ trong bệnh lý hẹp ống sống cổ đa tầng Lần 3,609,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật tạo hình cung sau cột sống cổ trong bệnh lý hẹp ống sống cổ đa tầng Lần 5,780,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay Lần 2,689,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay Lần 4,350,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay Lần 2,752,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay Lần 2,880,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa Lần 4,757,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa Lần 5,500,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa Lần 3,241,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa Lần 3,750,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động Lần 4,381,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động Lần 5,040,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn – ngón tay Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn – ngón tay Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật tổn thương gân Achille Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật tổn thương gân Achille Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn – cổ tay Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn – cổ tay Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật treo tử cung Lần 2,750,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật treo tử cung Lần 3,180,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật tụ mủ dưới màng cứng Lần 6,514,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật tụ mủ dưới màng cứng Lần 10,450,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật tụ mủ ngoài màng cứng Lần 6,514,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật tụ mủ ngoài màng cứng Lần 10,450,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật u xương sọ vòm sọ Lần 4,787,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật u xương sọ vòm sọ Lần 6,660,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật vá da diện tích >10cm² Lần 4,040,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật vá da diện tích >10cm² Lần 5,464,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật vá khuyết sọ sau chấn thương sọ não Lần 4,351,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật vá khuyết sọ sau chấn thương sọ não Lần 6,950,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu lần 2,531,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu lần 3,900,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp Lần 4,381,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp Lần 5,040,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp Lần 2,828,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh quay Lần 4,381,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh quay Lần 6,050,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não) Lần 5,151,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não) Lần 8,250,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật viêm xương Lần 2,752,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật viêm xương Lần 4,320,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật viêm xương sọ Lần 5,107,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật viêm xương sọ Lần 8,200,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật vỡ lún xương sọ hở Lần 5,151,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật vỡ lún xương sọ hở Lần 10,750,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật lần 1,136,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật lần 2,620,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn lần 2,254,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn lần 4,180,000.00
Bảo hiểm Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) Lần 2,722,000.00
Dịch Vụ Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) Lần 3,120,000.00
Bảo hiểm Rửa dạ dày cấp cứu Lần 106,000.00
Dịch Vụ Rửa dạ dày cấp cứu Lần 1,050,000.00
Bảo hiểm Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín Lần 576,000.00
Dịch Vụ Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín Lần 2,620,000.00
Bảo hiểm Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương Lần 1,681,000.00
Dịch Vụ Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm Tán sỏi ngoài cơ thể Lần 2,362,000.00
Dịch Vụ Tán sỏi ngoài cơ thể Lần 2,362,000.00
Bảo hiểm Tập vận động có trợ giúp Lần 44,500.00
Dịch Vụ Tập vận động có trợ giúp Lần 61,000.00
Bảo hiểm Tháo lồng ruột non Lần 2,416,000.00
Dịch Vụ Tháo lồng ruột non Lần 2,416,000.00
Bảo hiểm Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng (2) ko thanh toán bhyt lần 2,140,000.00
Dịch Vụ Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng (2) ko thanh toán bhyt lần 2,750,000.00
Bảo hiểm Thông bàng quang Lần 85,400.00
Dịch Vụ Thông bàng quang Lần 100,000.00
Bảo hiểm Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo Lần 370,000.00
Dịch Vụ Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo Lần 2,070,000.00
Bảo hiểm Thụt tháo phân Lần 78,000.00
Dịch Vụ Thụt tháo phân Lần 420,000.00
Bảo hiểm Thủy châm Lần 61,800.00
Dịch Vụ Thủy châm Lần 80,000.00
Bảo hiểm TN- Phẫu thuật chữa cương cứng dương vật  Lần 0.00
Dịch Vụ TN- Phẫu thuật chữa cương cứng dương vật  Lần 5,850,000.00
Bảo hiểm TN-Băng vết thương Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Băng vết thương Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Bó bột bụng-ngực-chậu (không bao gồm vật tư) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bó bột bụng-ngực-chậu (không bao gồm vật tư) Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm TN-Bó bột xương đòn (không bao gồm vật tư) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bó bột xương đòn (không bao gồm vật tư) Lần 640,000.00
Bảo hiểm TN-Bó Parafin vùng đau ( thời gian 20 phút) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bó Parafin vùng đau ( thời gian 20 phút) Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Bóc giả mạc Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bóc giả mạc Lần 50,000.00
Bảo hiểm TN-Bóc nang tuyến Bactholin Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bóc nang tuyến Bactholin Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Bóc u âm hộ loại 1  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bóc u âm hộ loại 1  Lần 1,180,000.00
Bảo hiểm TN-Bóc u nang, u xơ/ BN mổ lấy thai Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bóc u nang, u xơ/ BN mổ lấy thai Lần 1,310,000.00
Bảo hiểm TN-Bóc u vú bé ( 2 bên ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bóc u vú bé ( 2 bên ) Lần 1,210,000.00
Bảo hiểm TN-Bóc u vú to ( 2 bên ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bóc u vú to ( 2 bên ) Lần 1,980,000.00
Dịch Vụ TN-Bóc u xơ vú bé ( 01 bên ) Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Bóc u xơ vú to ( 01 bên ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bóc u xơ vú to ( 01 bên ) Lần 1,050,000.00
Bảo hiểm TN-Bơm rửa bàng quang (không bao gồm vật tư) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bơm rửa bàng quang (không bao gồm vật tư) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Bơm rửa Kehr Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bơm rửa Kehr Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Bơm rửa tai Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bơm rửa tai Lần 160,000.00
Bảo hiểm TN-Bơm thuốc thanh quản 3 ngày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bơm thuốc thanh quản 3 ngày Lần 180,000.00
Bảo hiểm TN-Bơm thuốc thanh quản 5 ngày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bơm thuốc thanh quản 5 ngày Lần 330,000.00
Bảo hiểm TN-Bơm thuốc thanh quản nội soi( Cả thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bơm thuốc thanh quản nội soi( Cả thuốc) Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Bơm, rửa tinh trùng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bơm, rửa tinh trùng Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) Lần 530,000.00
Bảo hiểm TN-Cắm niệu quản bàng quang  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắm niệu quản bàng quang  Lần 7,170,000.00
Bảo hiểm TN-Cấp cứu tại hiện trường (có kíp CC), ngoài cước Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cấp cứu tại hiện trường (có kíp CC), ngoài cước Lần 530,000.00
Bảo hiểm TN-Cấp cứu, rửa+ băng+ chống sốc vết thương bỏng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cấp cứu, rửa+ băng+ chống sốc vết thương bỏng Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt Amydal (dao điện trường) trọn gói tự nguyện Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt Amydal (dao điện trường) trọn gói tự nguyện Lần 7,200,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt Amydal (dao Plasma) trọn gói có BHYT Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt Amydal (dao Plasma) trọn gói có BHYT Lần 7,920,000.00
Bảo hiểm Tn-Cắt Amydal (dao plasma) trọn gói tự nguyện Lần 0.00
Dịch Vụ Tn-Cắt Amydal (dao plasma) trọn gói tự nguyện Lần 8,360,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt Amydal +nạo VA (trọn gói tự nguyện) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt Amydal +nạo VA (trọn gói tự nguyện) Lần 8,670,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt Amydal(dao điện trường) trọn gói có BHYT Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt Amydal(dao điện trường) trọn gói có BHYT Lần 6,650,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt Amydal+nạo VA (trọn gói có BHYT) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt Amydal+nạo VA (trọn gói có BHYT) Lần 8,260,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da  Lần 7,860,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt bỏ ngón thừa đơn thuần (loại 3) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt bỏ ngón thừa đơn thuần (loại 3) Lần 2,880,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt bỏ tinh hoàn  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt bỏ tinh hoàn  Lần 4,490,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt bỏ trĩ vòng  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt bỏ trĩ vòng  Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt bỏ túi lệ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt bỏ túi lệ Lần 730,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt chỉ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt chỉ Lần 30,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt đoạn dạ dày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt đoạn dạ dày Lần 8,580,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt đoạn ruột non Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt đoạn ruột non Lần 6,630,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt đuôi tụy và cắt lách Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt đuôi tụy và cắt lách Lần 7,570,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt hạ phân thùy gan Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt hạ phân thùy gan Lần 7,970,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt khâu phục hồi vết thương ngón tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt khâu phục hồi vết thương ngón tay Lần 460,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt lách do chấn thương Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt lách do chấn thương Lần 6,570,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt lọc vết thương hoại tử <10cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt lọc vết thương hoại tử <10cm Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt lọc vết thương hoại tử >10cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt lọc vết thương hoại tử >10cm Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt nang âm hộ ( Loại 1) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt nang âm hộ ( Loại 1) Lần 1,180,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt nang âm hộ ( Loại 2) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt nang âm hộ ( Loại 2) Lần 790,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt nang âm hộ ( Loại 3) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt nang âm hộ ( Loại 3) Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt ngón thừa bàn tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt ngón thừa bàn tay Lần 2,880,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt nối niệu đạo trước  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt nối niệu đạo trước  Lần 6,230,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt nối niệu quản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt nối niệu quản Lần 7,860,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt polip cổ tử  cung Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt polip cổ tử  cung Lần 2,160,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt polip đại tràng hoặc trực tràng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt polip đại tràng hoặc trực tràng Lần 1,310,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt polip thực quản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt polip thực quản Lần 1,310,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt polip thực quản (gây mê) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt polip thực quản (gây mê) Lần 1,730,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt Polyp ống tai Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt Polyp ống tai Lần 500,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt Polype dạ dày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt Polype dạ dày Lần 1,310,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt ruột thừa qua nội soi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt ruột thừa qua nội soi Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt ruột thừa(Trên Bn mổ u xơ, u nang buồng trứng) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt ruột thừa(Trên Bn mổ u xơ, u nang buồng trứng) Lần 1,660,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt tạo mỏm cụt hai ngón tay( Trọn gói) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt tạo mỏm cụt hai ngón tay( Trọn gói) Lần 970,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt tạo mỏm cụt ngón tay (đơn giản) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt tạo mỏm cụt ngón tay (đơn giản) Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt tạo mỏm cụt ngón tay(Phức tạp) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt tạo mỏm cụt ngón tay(Phức tạp) Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt thận bán phần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt thận bán phần Lần 5,890,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt toàn bộ thận và niệu quản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt toàn bộ thận và niệu quản Lần 8,850,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt toàn bộ tử cung đường bụng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt toàn bộ tử cung đường bụng Lần 7,040,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt túi thừa bàng quang  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt túi thừa bàng quang  Lần 7,170,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u bạch mạch đường kính từ dưới 10 cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u bạch mạch đường kính từ dưới 10 cm Lần 4,870,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u bàng quang đường trên Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u bàng quang đường trên Lần 4,800,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u bàng quang qua nội soi  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u bàng quang qua nội soi  Lần 7,860,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 10cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 10cm Lần 2,360,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u giáp trạng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u giáp trạng Lần 3,750,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u lành phần mềm đường kính =, >5cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u lành phần mềm đường kính =, >5cm Lần 2,590,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 5 cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 5 cm Lần 2,000,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u lành tuyến tiền liệt đường trên Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u lành tuyến tiền liệt đường trên Lần 5,270,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u mạc treo không cắt ruột Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u mạc treo không cắt ruột Lần 5,180,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u nang bao hoạt dịch Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u nang bao hoạt dịch Lần 1,050,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u nang giáp móng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u nang giáp móng Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u nang thừng tinh Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u nang thừng tinh Lần 2,920,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u nhầy, u nhú âm hộ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u nhầy, u nhú âm hộ Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u nhú âm đạo  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u nhú âm đạo  Lần 1,020,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u nhú tai, mũi, họng qua nội soi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u nhú tai, mũi, họng qua nội soi Lần 4,880,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u sau phúc mạc Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u sau phúc mạc Lần 5,870,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u thận, u nang thận lành tính Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u thận, u nang thận lành tính Lần 5,270,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u vú (loại 2) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u vú (loại 2) Lần 2,500,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt u xương sụn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt u xương sụn Lần 4,420,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt, đốt sùi mào gà (loại 1) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt, đốt sùi mào gà (loại 1) Lần 1,740,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt, đốt sùi mào gà (Loại 2) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt, đốt sùi mào gà (Loại 2) Lần 1,510,000.00
Bảo hiểm TN-Cắt, đốt sùi mào gà (Loại 3) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cắt, đốt sùi mào gà (Loại 3) Lần 1,160,000.00
Bảo hiểm TN-Cấy chỉ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cấy chỉ Lần 530,000.00
Bảo hiểm TN-Chấm họng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chấm họng Lần 30,000.00
Bảo hiểm TN-Chích Abces sụn vành tai+ khâu mép Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích Abces sụn vành tai+ khâu mép Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Chích áp xe phần mền lớn(5cm trở lớn) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích áp xe phần mền lớn(5cm trở lớn) Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Chích áp xe quanh Amidal(gây tê) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích áp xe quanh Amidal(gây tê) Lần 350,000.00
Bảo hiểm TN-Chích áp xe vú Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích áp xe vú Lần 560,000.00
Bảo hiểm TN-Chích apxe cổ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích apxe cổ Lần 320,000.00
Bảo hiểm TN-Chích chắp, lẹo Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích chắp, lẹo Lần 180,000.00
Bảo hiểm TN-Chích màng nhĩ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích màng nhĩ Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Chích mủ hốc mắt Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích mủ hốc mắt Lần 340,000.00
Bảo hiểm TN-Chích nhọt ống tai Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích nhọt ống tai Lần 230,000.00
Bảo hiểm TN-Chích rạch màng nhĩ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích rạch màng nhĩ Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Chích rạch vành tai Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chích rạch vành tai Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Chiếu đèn vàng da ( 1 ngày) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chiếu đèn vàng da ( 1 ngày) Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Chiếu đèn vàng da (1 giờ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chiếu đèn vàng da (1 giờ) Lần 20,000.00
Bảo hiểm TN-Chiếu đèn vàng da (1/2 ngày) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chiếu đèn vàng da (1/2 ngày) Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Cho ăn qua Sonde Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cho ăn qua Sonde Lần 20,000.00
Dịch Vụ TN-Chọc dẫn lưu màng phổi Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Chọc dịch khớp gôí Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chọc dịch khớp gôí Lần 370,000.00
Bảo hiểm TN-Chọc dò màng bụng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chọc dò màng bụng Lần 460,000.00
Bảo hiểm TN-Chọc dò màng phổi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chọc dò màng phổi Lần 460,000.00
Bảo hiểm TN-Chọc dò tủy sống Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chọc dò tủy sống Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Chọc hút bơm áp cồn nang tuyến Bachtolanh Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chọc hút bơm áp cồn nang tuyến Bachtolanh Lần 350,000.00
Bảo hiểm TN-Chọc hút dịch tụ huyết vành tai Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chọc hút dịch tụ huyết vành tai Lần 50,000.00
Bảo hiểm TN-Chọc hút khí màng phổi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chọc hút khí màng phổi Lần 230,000.00
Bảo hiểm TN-Chọc hút màng phổi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chọc hút màng phổi Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Cố định gẫy xương (không bao gồm vật tư) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cố định gẫy xương (không bao gồm vật tư) Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Công tiêm thuốc ổ khớp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Công tiêm thuốc ổ khớp Lần 270,000.00
Bảo hiểm TN-Công truyền dịch Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Công truyền dịch Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Công truyền máu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Công truyền máu Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Cứu ngải Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cứu ngải Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Dẫn lưu áp se tồn dư trên và dưới cơ hoành Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Dẫn lưu áp se tồn dư trên và dưới cơ hoành Lần 2,620,000.00
Bảo hiểm TN-Dẫn lưu áp xe gan Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Dẫn lưu áp xe gan Lần 2,980,000.00
Bảo hiểm TN-Dẫn lưu màng phổi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Dẫn lưu màng phổi Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Dẫn lưu nước tiểu bàng quang Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Dẫn lưu nước tiểu bàng quang Lần 3,020,000.00
Bảo hiểm TN-Dẫn lưu thận qua da Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Dẫn lưu thận qua da Lần 3,320,000.00
Bảo hiểm TN-Dẫn lưu viêm tấy quanh thận Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Dẫn lưu viêm tấy quanh thận Lần 3,090,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt bóng trong phá thai to Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt bóng trong phá thai to Lần 700,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt Cathete tĩnh mạch trung tâm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt Cathete tĩnh mạch trung tâm Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt JJ( Cả vật tư) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt JJ( Cả vật tư) Lần 1,740,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt ống dẫn lưu màng phổi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt ống dẫn lưu màng phổi Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt ống nội khí quản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt ống nội khí quản Lần 1,190,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang Lần 1,580,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt ống thông khí 1 bên tai (trọn gói tự nguyện) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt ống thông khí 1 bên tai (trọn gói tự nguyện) Lần 1,390,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt ống thông khí tai 2 bên (trọn gói tự nguyện) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt ống thông khí tai 2 bên (trọn gói tự nguyện) Lần 2,310,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt sonde Blakemor thực quản (không bao gồm vật tư) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt sonde Blakemor thực quản (không bao gồm vật tư) lần 990,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt Sonde dạ dày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt Sonde dạ dày Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt sonde hậu môn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt sonde hậu môn Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Đặt thuốc điều trị phụ khoa (Lần) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đặt thuốc điều trị phụ khoa (Lần) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Đẻ không đau Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đẻ không đau Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Điện châm  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Điện châm  Lần 110,000.00
Bảo hiểm TN-Điện di điều trị Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Điện di điều trị Lần 20,000.00
Bảo hiểm TN-Điện phân dẫn thuốc (Thời gian 15 phút) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Điện phân dẫn thuốc (Thời gian 15 phút) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Điện phân thuốc thời gian 15 phút/ lần  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Điện phân thuốc thời gian 15 phút/ lần  Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Điện xung dòng Dyadinimic (thời gian 15 phút) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Điện xung dòng Dyadinimic (thời gian 15 phút) Lần 40,000.00
Bảo hiểm Tn-Điện xung dòng Farradic (thời gian 15 phút) Lần 0.00
Dịch Vụ Tn-Điện xung dòng Farradic (thời gian 15 phút) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Điện xung dòng Tens (Thời gian 15 phút) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Điện xung dòng Tens (Thời gian 15 phút) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Điện xung dòng xung hình chữ nhật (thowifgian 15 phút) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Điện xung dòng xung hình chữ nhật (thowifgian 15 phút) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Điện xung thời gian 15 phút/ lần  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Điện xung thời gian 15 phút/ lần  Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Điều trị bằng Parafin 20 phút/ lần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Điều trị bằng Parafin 20 phút/ lần Lần 60,000.00
Dịch Vụ TN-Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Đỡ đẻ ngôi ngược Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đỡ đẻ ngôi ngược Lần 2,500,000.00
Bảo hiểm TN-Đỡ đẻ non tháng  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đỡ đẻ non tháng  Lần 1,110,000.00
Bảo hiểm TN-Đỡ đẻ thường ngôi chỏm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đỡ đẻ thường ngôi chỏm Lần 1,700,000.00
Bảo hiểm TN-Đỡ đẻ thường ngôi chỏm (1) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đỡ đẻ thường ngôi chỏm (1) Lần 2,010,000.00
Bảo hiểm TN-Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên Lần 3,000,000.00
Bảo hiểm TN-Đo nhãn áp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đo nhãn áp Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Đo thị lực + nhãn áp lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đo thị lực + nhãn áp lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Đo thị lực khách quan Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đo thị lực khách quan Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Đóng đinh nội tủy xương đùi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đóng đinh nội tủy xương đùi Lần 6,000,000.00
Bảo hiểm TN-Đóng đinh xương chày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đóng đinh xương chày Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt lộ tuyến cổ tử cung Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt lộ tuyến cổ tử cung Lần 714,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt lông xiêu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt lông xiêu Lần 20,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt mắt cá chân nhỏ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt mắt cá chân nhỏ Lần 530,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt mắt cá chân to Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt mắt cá chân to Lần 790,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt mụn cóc; nốt ruồi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt mụn cóc; nốt ruồi Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt nang naboth cổ tử  cung Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt nang naboth cổ tử  cung Lần 530,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt nhiệt họng hạt Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt nhiệt họng hạt Lần 270,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt Po lip cổ tử cung , âm hộ, âm đạo ( Loại 1) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt Po lip cổ tử cung , âm hộ, âm đạo ( Loại 1) Lần 2,100,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt Po lip cổ tử cung , âm hộ, âm đạo ( Loại 3) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt Po lip cổ tử cung , âm hộ, âm đạo ( Loại 3) Lần 1,640,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt po lip cổ tử cung, âm hộ , âm đạo (Loại 2) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt po lip cổ tử cung, âm hộ , âm đạo (Loại 2) Lần 1,840,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt polip thực quản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt polip thực quản Lần 890,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư Lần 530,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt u nhú âm đạo Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt u nhú âm đạo Lần 1,020,000.00
Bảo hiểm TN-Đốt u nhú âm hộ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đốt u nhú âm hộ Lần 640,000.00
Bảo hiểm TN-Đường mổ hình lưỡi lê góc hàm (KHX góc hàm) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đường mổ hình lưỡi lê góc hàm (KHX góc hàm) Lần 5,720,000.00
Bảo hiểm TN-Đường mổ tiền đình lợi môi ( KH xương hàm ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Đường mổ tiền đình lợi môi ( KH xương hàm ) Lần 5,720,000.00
Bảo hiểm TN-Gây mê làm cận lâm sàng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Gây mê làm cận lâm sàng Lần 280,000.00
Bảo hiểm TN-Gây mê thủ thuật ngoại trú Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Gây mê thủ thuật ngoại trú Lần 550,000.00
Bảo hiểm TN-Gây mê thủ thuật soi đại tràng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Gây mê thủ thuật soi đại tràng Lần 550,000.00
Bảo hiểm TN-Giác hơi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Giác hơi Lần 20,000.00
Bảo hiểm TN-Giải độc nhiễm độc cấp ma túy Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Giải độc nhiễm độc cấp ma túy Lần 790,000.00
Bảo hiểm TN-Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ Lần 4,490,000.00
Bảo hiểm TN-Hàn răng bằng Composite Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hàn răng bằng Composite Lần 330,000.00
Bảo hiểm TN-Hào châm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hào châm Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Hồng ngoại Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hồng ngoại Lần 50,000.00
Bảo hiểm TN-Hút áp lực âm liên tục Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút áp lực âm liên tục Lần 20,000.00
Bảo hiểm TN-Hút áp lực âm liên tục( Theo ngày ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút áp lực âm liên tục( Theo ngày ) Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Hút dịch + khí dung(Cả thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút dịch + khí dung(Cả thuốc) Lần 50,000.00
Bảo hiểm TN-Hút dịch mũi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút dịch mũi Lần 30,000.00
Bảo hiểm TN-Hút dịch mũi - xoang Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút dịch mũi - xoang Lần 110,000.00
Bảo hiểm TN-Hút dịch, khí dung 2 ngày(có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút dịch, khí dung 2 ngày(có thuốc) Lần 100,000.00
Bảo hiểm TN-Hút dịch, khí dung 3 ngày(có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút dịch, khí dung 3 ngày(có thuốc) Lần 150,000.00
Bảo hiểm TN-Hút dịch, khí dung 4 ngày(có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút dịch, khí dung 4 ngày(có thuốc) Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Hút dịch, khí dung 5 ngày(có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút dịch, khí dung 5 ngày(có thuốc) Lần 250,000.00
Bảo hiểm TN-Hút điều hòa kinh nguyệt Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút điều hòa kinh nguyệt Lần 920,000.00
Bảo hiểm TN-Hút đờm giãi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút đờm giãi Lần 30,000.00
Bảo hiểm TN-Hút lấy mủ hốc amidan Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút lấy mủ hốc amidan Lần 160,000.00
Bảo hiểm TN-Hút mũi, xông họng (không kể tiền thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút mũi, xông họng (không kể tiền thuốc) Lần 110,000.00
Bảo hiểm TN-Hút thai >10 tuần - 11 tuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút thai >10 tuần - 11 tuần Lần 1,120,000.00
Bảo hiểm TN-Hút thai >11 tuần - 12 tuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút thai >11 tuần - 12 tuần Lần 1,180,000.00
Bảo hiểm TN-Hút thai >5 tuần - 6 tuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút thai >5 tuần - 6 tuần Lần 860,000.00
Bảo hiểm TN-Hút thai >6 tuần - 7 tuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút thai >6 tuần - 7 tuần Lần 860,000.00
Bảo hiểm TN-Hút thai >7 tuần - 8 tuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút thai >7 tuần - 8 tuần Lần 920,000.00
Bảo hiểm TN-Hút thai >8 tuần - 9 tuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút thai >8 tuần - 9 tuần Lần 990,000.00
Bảo hiểm TN-Hút thai >9 tuần - 10 tuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút thai >9 tuần - 10 tuần Lần 1,050,000.00
Bảo hiểm TN-Hút thai dưới 5 tuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Hút thai dưới 5 tuần Lần 860,000.00
Bảo hiểm TN-Kéo giãn cột sống Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Kéo giãn cột sống Lần 80,000.00
Bảo hiểm TN-Kéo nắn bó bột xương đùi  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Kéo nắn bó bột xương đùi  Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm TN-Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp Lần 130,000.00
Bảo hiểm TN-Khám và làm bệnh án Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khám và làm bệnh án Lần 120,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu cơ mi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu cơ mi Lần 280,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu củng mạc đơn thuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu củng mạc đơn thuần Lần 390,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu giác mạc đơn thuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu giác mạc đơn thuần Lần 320,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu lại bục thành bụng đơn thuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu lại bục thành bụng đơn thuần Lần 2,750,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu lại tầng sinh môn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu lại tầng sinh môn Lần 800,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu lỗ thủng dạ dầy qua nội soi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu lỗ thủng dạ dầy qua nội soi Lần 5,060,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần Lần 4,320,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu phục hồi các vết thương phần mềm do CT<4cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu phục hồi các vết thương phần mềm do CT<4cm Lần 640,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu phục hồi vết thương (Loại 1) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu phục hồi vết thương (Loại 1) Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu phục hồi vết thương (loại 2) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu phục hồi vết thương (loại 2) Lần 1,580,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu phục hồi vết thương (Loại 3) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu phục hồi vết thương (Loại 3) Lần 1,050,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu rách cùng đồ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu rách cùng đồ Lần 2,090,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu vành tai rách sau chấn thương Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu vành tai rách sau chấn thương Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu vết thương gót chân Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu vết thương gót chân Lần 710,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu vết thương ngón tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu vết thương ngón tay Lần 460,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu vết thương phần mềm sâu(vùng đầu,mặt,cổ)<5cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu vết thương phần mềm sâu(vùng đầu,mặt,cổ)<5cm Lần 530,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu vết thương phần mềm sâu(Vùng đầu,mặt,cổ)>5cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu vết thương phần mềm sâu(Vùng đầu,mặt,cổ)>5cm Lần 1,150,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu vết thương ruột non Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu vết thương ruột non Lần 5,860,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu vết thương vùng môi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu vết thương vùng môi Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu vỡ gan do chấn thương,vết thương gan Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu vỡ gan do chấn thương,vết thương gan Lần 3,930,000.00
Bảo hiểm TN-Khâu vòng cổ tử cung Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khâu vòng cổ tử cung Lần 620,000.00
Bảo hiểm TN-Khí dung mũi họng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khí dung mũi họng Lần 30,000.00
Bảo hiểm TN-Khí máu động mạch  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Khí máu động mạch  Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Kiểm soát tử cung Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Kiểm soát tử cung Lần 250,000.00
Bảo hiểm TN-Kỹ thuật  truyền máu người thân(ko bao gồm XN) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Kỹ thuật  truyền máu người thân(ko bao gồm XN) Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Kỹ thuật truyền máu hoàn hồi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Kỹ thuật truyền máu hoàn hồi Lần 530,000.00
Bảo hiểm TN-Là họng hạt Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Là họng hạt Lần 270,000.00
Bảo hiểm TN-Làm hậu môn nhân tạo Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Làm hậu môn nhân tạo Lần 3,360,000.00
Bảo hiểm TN-Làm thuốc âm đạo Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Làm thuốc âm đạo Lần 20,000.00
Bảo hiểm TN-Làm thuốc tai 1 ngày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Làm thuốc tai 1 ngày Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Làm thuốc tai 2 ngày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Làm thuốc tai 2 ngày Lần 80,000.00
Bảo hiểm TN-Làm thuốc tai 3 ngày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Làm thuốc tai 3 ngày Lần 120,000.00
Bảo hiểm TN-Làm thuốc tai 4 ngày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Làm thuốc tai 4 ngày Lần 160,000.00
Bảo hiểm TN-Làm thuốc tai 5 ngày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Làm thuốc tai 5 ngày Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Làm thuốc tai, thanh quản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Làm thuốc tai, thanh quản Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Lase nội mạch ... phút / 1 lần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lase nội mạch ... phút / 1 lần Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy canxi đông dưới kết mạc Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy canxi đông dưới kết mạc Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm Lần 280,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/1 hàm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/1 hàm Lần 220,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dáy tai (nút biểu bì) dễ lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dáy tai (nút biểu bì) dễ lần 50,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dáy tai (nút biểu bì) khó Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dáy tai (nút biểu bì) khó Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật giác mạc nông 1 mắt(gây tê) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dị vật giác mạc nông 1 mắt(gây tê) Lần 120,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật giác mạc sâu 1 mắt (gây tê) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dị vật giác mạc sâu 1 mắt (gây tê) Lần 440,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật hạ họng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dị vật hạ họng Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật họng miệng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dị vật họng miệng Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật kết mạc nông(1 mắt) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dị vật kết mạc nông(1 mắt) Lần 50,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật mũi dễ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dị vật mũi dễ Lần 150,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật nông giác mạc 1 mắt gây tê Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dị vật nông giác mạc 1 mắt gây tê Lần 120,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật nông giác mạc 2 mắt gây tê Lần 180,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật tai (Mũi ) Khó Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dị vật tai (Mũi ) Khó Lần 250,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật tai ngoài đơn giản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dị vật tai ngoài đơn giản Lần 180,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy dị vật vùng tai mũi họng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy dị vật vùng tai mũi họng Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy sỏi bàng quang Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy sỏi bàng quang Lần 3,910,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy sỏi dẫn lưu túi mật Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy sỏi dẫn lưu túi mật Lần 3,120,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy sỏi niệu quản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy sỏi niệu quản Lần 4,880,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang Lần 4,880,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy sỏi niệu quản tái phát. Phẫu thuật lại Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy sỏi niệu quản tái phát. Phẫu thuật lại Lần 4,880,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr lần đầu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr lần đầu Lần 6,660,000.00
Bảo hiểm TN-Lấy sỏi san hô thận Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lấy sỏi san hô thận Lần 7,970,000.00
Bảo hiểm TN-Lý liệu pháp hô hấp lần 0.00
Dịch Vụ TN-Lý liệu pháp hô hấp lần 45,000.00
Bảo hiểm TN-Máng bột tay  (không bao gồm vật tư) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Máng bột tay  (không bao gồm vật tư) Lần 110,000.00
Bảo hiểm TN-Mổ đẻ chọn giờ (Ngoài giờ hành chính) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Mổ đẻ chọn giờ (Ngoài giờ hành chính) Lần 1,440,000.00
Bảo hiểm TN-Mổ đẻ chọn giờ (Trong giờ hành chính) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Mổ đẻ chọn giờ (Trong giờ hành chính) Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Mở khí quản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Mở khí quản Lần 1,090,000.00
Bảo hiểm TN-Mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi khâu lỗ thủng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi khâu lỗ thủng Lần 3,280,000.00
Bảo hiểm TN-Mở ngực lấy máu cục màng phổi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Mở ngực lấy máu cục màng phổi Lần 3,930,000.00
Bảo hiểm TN-Mở rộng lỗ sáo Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Mở rộng lỗ sáo Lần 550,000.00
Bảo hiểm TN-Mở thông dạ dày hỗng tràng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Mở thông dạ dày hỗng tràng Lần 2,840,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn bó bột cẳng bàn chân trong trật khớp cổ chân Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn bó bột cẳng bàn chân trong trật khớp cổ chân Lần 640,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn bó bột gẫy 2 xương cẳng chân ( bột liền) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn bó bột gẫy 2 xương cẳng chân ( bột liền) Lần 500,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn bó bột gãy 2 xương cẳng tay (bột liền) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn bó bột gãy 2 xương cẳng tay (bột liền) Lần 640,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn bó bột gẫy thân xương đùi (bột liền) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn bó bột gẫy thân xương đùi (bột liền) Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn bó bột gẫy xương cánh tay (bột liền) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn bó bột gẫy xương cánh tay (bột liền) Lần 750,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn nâng sống mũi sau chấn thương Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn nâng sống mũi sau chấn thương Lần 330,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn trật khớp gối (bột liền) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn trật khớp gối (bột liền) Lần 640,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn trật khớp háng (bột liền) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn trật khớp háng (bột liền) Lần 1,360,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn trật khớp khuyủ chân (bột liền) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn trật khớp khuyủ chân (bột liền) Lần 640,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn trật khớp khuyủ tay (bột liền) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn trật khớp khuyủ tay (bột liền) Lần 640,000.00
Bảo hiểm TN-Nắn trật khớp vai (bột liền) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nắn trật khớp vai (bột liền) Lần 640,000.00
Bảo hiểm TN-Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi Lần 50,000.00
Bảo hiểm TN-Nâng xương chính mũi+ Nhét merocell Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nâng xương chính mũi+ Nhét merocell Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Nạo gai xương gót Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nạo gai xương gót Lần 2,960,000.00
Bảo hiểm TN-Nạo hút buồng tử cung Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nạo hút buồng tử cung Lần 860,000.00
Bảo hiểm TN-Nạo hút thai trứng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nạo hút thai trứng Lần 860,000.00
Bảo hiểm TN-Nạo phá thai bệnh lý hoặc mẹ mổ cũ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nạo phá thai bệnh lý hoặc mẹ mổ cũ Lần 1,180,000.00
Bảo hiểm TN-Nạo sót thai,nạo sót rau sau xảy, sau đẻ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nạo sót thai,nạo sót rau sau xảy, sau đẻ Lần 1,180,000.00
Bảo hiểm TN-Nạo tổ chức viêm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nạo tổ chức viêm Lần 280,000.00
Bảo hiểm TN-Nạo tổ chức xương viêm ngón tay+cắt lọc Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nạo tổ chức xương viêm ngón tay+cắt lọc Lần 790,000.00
Bảo hiểm TN-Nạo VA Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nạo VA Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Nạo VA (trọn gói có BHYT) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nạo VA (trọn gói có BHYT) Lần 4,070,000.00
Bảo hiểm TN-Nạo VA (trọn gói tự nguyện) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nạo VA (trọn gói tự nguyện) Lần 6,010,000.00
Bảo hiểm TN-Nẹp vít xương hàm dưới loại to   0.00
Dịch Vụ TN-Nẹp vít xương hàm dưới loại to   2,500,000.00
Bảo hiểm TN-Ngải cứu/ túi chườm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Ngải cứu/ túi chườm Lần 20,000.00
Bảo hiểm TN-Nhét bấc mũi sau Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nhét bấc mũi sau Lần 270,000.00
Dịch Vụ TN-Nhét bấc mũi trước Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Nhét merocell cầm máu mũi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nhét merocell cầm máu mũi Lần 260,000.00
Bảo hiểm TN-Nhĩ châm loa tai (lưu kim 6 giờ ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nhĩ châm loa tai (lưu kim 6 giờ ) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Nhổ răng số 8 bình thường Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nhổ răng số 8 bình thường Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Nhổ răng sữa, chân răng(sữa) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nhổ răng sữa, chân răng(sữa) Lần 50,000.00
Bảo hiểm TN-Nối nang tụy - dạ dày  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nối nang tụy - dạ dày  Lần 7,170,000.00
Bảo hiểm TN-Nội soi đốt cầm máu mũi  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nội soi đốt cầm máu mũi  Lần 1,500,000.00
Bảo hiểm TN-Nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Nộp tiền TT thiếu 259.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nộp tiền TT thiếu 259.000 Lần 259,000.00
Bảo hiểm TN-Nộp tiền TT thiếu 62 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Nộp tiền TT thiếu 62 Lần 62,000.00
Dịch Vụ TN-Phá thai bằng thuốc (Không bao gồm thuốc ,VT) Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thật nâng xương lún -khâu phục hồi cơ mi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thật nâng xương lún -khâu phục hồi cơ mi Lần 7,200,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ dò Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ dò Lần 3,280,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo Lần 2,620,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung Lần 6,380,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật bóc tách u mỡ lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật bóc tách u mỡ lần 880,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật bóc U mỡ >10cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật bóc U mỡ >10cm Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật bóc U tuyến nước bọt mang tai Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật bóc U tuyến nước bọt mang tai Lần 3,750,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật bóc u vú (loại 3) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật bóc u vú (loại 3) Lần 1,050,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang Lần 4,690,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt 1 nửa tử cung trong viêm phần phụ khốí u dính Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt 1 nửa tử cung trong viêm phần phụ khốí u dính Lần 7,040,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt Amidan Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt Amidan Lần 2,850,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt cụt chi  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt cụt chi  Lần 5,860,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt dạ dày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt dạ dày Lần 8,580,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt dây chằng ổ bụng qua nôi soi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt dây chằng ổ bụng qua nôi soi Lần 7,090,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt dương vật Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt dương vật Lần 2,360,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt gan phải hoặc gan trái (do vỡ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt gan phải hoặc gan trái (do vỡ) Lần 7,200,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt Polip, u nang, hạt xơ dây thanh  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt Polip, u nang, hạt xơ dây thanh  Lần 2,800,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt thận (Loại 1) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt thận (Loại 1) Lần 5,890,000.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp Longo trọn gói không bảo hiểm y tế ) Lần 13,620,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt tử cung bán phần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt tử cung bán phần Lần 6,680,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn Lần 6,980,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi Lần 6,550,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt u nang buồng trứng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt u nang buồng trứng Lần 4,500,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt u tuyến giáp nhỏ(Trọn gói-có bảo hiểm đúng tuyến) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt u tuyến giáp nhỏ(Trọn gói-có bảo hiểm đúng tuyến) Lần 5,890,000.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt u tuyến giáp nhỏ(Trọn gói-có bảo hiểm trái tuyến) Lần 6,170,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt u tuyến giáp nhỏ(Trọn gói-không bảo hiểm ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt u tuyến giáp nhỏ(Trọn gói-không bảo hiểm ) Lần 8,940,000.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt u tuyến giáp to (Trọn gói- có bảo hiểm đúng tuyến) Lần 8,130,000.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt u tuyến giáp to (Trọn gói- có bảo hiểm trái tuyến) Lần 8,510,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cắt u tuyến giáp to(Trọn gói- không bảo hiểm ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cắt u tuyến giáp to(Trọn gói- không bảo hiểm ) Lần 11,550,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng Lần 3,280,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng Lần 4,110,000.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật chửa ngoài tử cung(chưa vỡ) trọn gói cóBHYT Lần 8,520,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật chửa ngoài tử cung(chưa vỡ) trọn gói không BHYT Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật chửa ngoài tử cung(chưa vỡ) trọn gói không BHYT Lần 12,100,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cố định xương hàm ,mặt ( Đơn giản ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cố định xương hàm ,mặt ( Đơn giản ) Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật cố định xương hàm, mặt ( Phức tạp) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật cố định xương hàm, mặt ( Phức tạp) Lần 7,200,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật dẫn lưu áp xe khớp gối Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật dẫn lưu áp xe khớp gối Lần 2,880,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật đặt lại khớp bàn 1 tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật đặt lại khớp bàn 1 tay Lần 3,670,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má cung tiếp 2 bên ( Chưa bao gồm nẹp, vít) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má cung tiếp 2 bên ( Chưa bao gồm nẹp, vít) Lần 3,050,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má cung tiếp 2 bên (chưa bao gồm nẹp,vít) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má cung tiếp 2 bên (chưa bao gồm nẹp,vít) Lần 3,050,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới (chưa bao gồm nẹp, vít) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới (chưa bao gồm nẹp, vít) Lần 4,520,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật dò bàng quang - âm đạo, bàng quang - tử cung, bàng quang - trực tràng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật dò bàng quang - âm đạo, bàng quang - tử cung, bàng quang - trực tràng Lần 8,160,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật dò hậu môn thể đơn giản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật dò hậu môn thể đơn giản Lần 3,670,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật dò niệu quản - âm đạo  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật dò niệu quản - âm đạo  Lần 7,490,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật đóng đinh nội tủy xương đòn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật đóng đinh nội tủy xương đòn Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo Lần 5,890,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật ghép da tự thân Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật ghép da tự thân Lần 3,930,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương bánh chè vòng chỉ thép và đinh Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương bánh chè vòng chỉ thép và đinh Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương cẳng chân bằng nẹp vít Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương cẳng chân bằng nẹp vít Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương cánh tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương cánh tay Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương chày bằng cọc ép ngoại vi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương chày bằng cọc ép ngoại vi Lần 6,590,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương đùi bằng nẹp vít Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương đùi bằng nẹp vít Lần 6,000,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương gót bằng xuyên đinh Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương gót bằng xuyên đinh Lần 2,620,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương hàm trên (không bao gồm nẹp vít) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương hàm trên (không bao gồm nẹp vít) Lần 2,800,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương mâm chày Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương mâm chày Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương quay bằng nẹp vít Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương quay bằng nẹp vít Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết hợp xương trong gãy xương mác Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết hợp xương trong gãy xương mác Lần 4,350,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật kết xương lồi cầu,xương cánh tay bằng xuyên đinh Kirshner Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật kết xương lồi cầu,xương cánh tay bằng xuyên đinh Kirshner Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khâu bao tinh hoàn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khâu bao tinh hoàn Lần 1,580,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khâu cầm máu gan lách Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khâu cầm máu gan lách Lần 7,200,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khâu đóng lại ổ bụng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khâu đóng lại ổ bụng Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khâu lỗ thủng hỗng tràng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khâu lỗ thủng hỗng tràng Lần 3,580,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khâu phục hồi manh tràng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khâu phục hồi manh tràng Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương đùi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương đùi Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khâu vết thương phần mềm vùng mặt Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khâu vết thương phần mềm vùng mặt Lần 1,580,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khâu vết thương phần mềm vùng mặt phức tạp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khâu vết thương phần mềm vùng mặt phức tạp Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khâu vết thương phức tạp bàn tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khâu vết thương phức tạp bàn tay Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khâu vết thương phức tạp cẳng tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khâu vết thương phức tạp cẳng tay Lần 5,040,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật khoan hút khối máu tụ sọ não Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật khoan hút khối máu tụ sọ não Lần 10,750,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật KHX gãy xương đòn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật KHX gãy xương đòn Lần 4,980,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật lấy bỏ răng mọc ngầm (dễ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật lấy bỏ răng mọc ngầm (dễ) Lần 1,150,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật lấy bỏ răng mọc ngầm (khó) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật lấy bỏ răng mọc ngầm (khó) Lần 1,550,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật lấy dị vật dễ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật lấy dị vật dễ Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật lấy dị vật khó lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật lấy dị vật khó lần 1,580,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật lấy khối u máu tụ âm đạo, tầng sinh môn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật lấy khối u máu tụ âm đạo, tầng sinh môn Lần 3,580,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật lấy thai lần 1 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật lấy thai lần 1 Lần 3,190,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên Lần 4,610,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp , tạo hình một thì  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp , tạo hình một thì  Lần 8,850,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật mi mắt trên  1 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật mi mắt trên  1 8,090,000.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật mở bàng quang lấy dị vật Lần 3,910,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật mở bụng thăm dò Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật mở bụng thăm dò Lần 2,830,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật mổ sào bào thượng nhĩ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật mổ sào bào thượng nhĩ Lần 2,620,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nâng xương chính mũi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nâng xương chính mũi Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nạo Amidan Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nạo Amidan Lần 2,050,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nạo ổ viêm khớp khuỷu tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nạo ổ viêm khớp khuỷu tay Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai Lần 2,580,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nạo viêm xương Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nạo viêm xương Lần 4,320,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nhổ răng 8 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nhổ răng 8 Lần 700,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nhổ răng 8 (khó) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nhổ răng 8 (khó) Lần 1,200,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nối gân achile Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nối gân achile Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nối gân cổ tay phức tạp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nối gân cổ tay phức tạp Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nối gân duỗi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nối gân duỗi Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nối gân gấp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nối gân gấp Lần 4,510,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nối hỗng tràng với đại tràng ngang Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nối hỗng tràng với đại tràng ngang Lần 7,200,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nối nang tụy - hỗng tràng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nối nang tụy - hỗng tràng Lần 7,170,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi cắt thận  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi cắt thận  Lần 7,860,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi cắt túi mật Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi cắt túi mật Lần 5,890,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi cắt túi mật (trọn gói không bảo hiểm y tế ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi cắt túi mật (trọn gói không bảo hiểm y tế ) Lần 13,750,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi cắt túi mật Trọn gói bảo hiểm y tế (đúng tuyến) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi cắt túi mật Trọn gói bảo hiểm y tế (đúng tuyến) Lần 8,000,000.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi cắt túi mật Trọn gói có bảo hiểm y tế (trái tuyến) Lần 9,690,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi Lần 8,610,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung có choáng  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung có choáng  Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung không có choáng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung không có choáng Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột  Lần 7,210,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản  Lần 6,810,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi ruột thừa(trọn gói có bảo hiểm y tế) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi ruột thừa(trọn gói có bảo hiểm y tế) Lần 6,050,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi ruột thừa(trọn gói không bảo hiểm y tế) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi ruột thừa(trọn gói không bảo hiểm y tế) Lần 9,620,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi ứ mủ vòi trứng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi ứ mủ vòi trứng Lần 6,200,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng Lần 5,660,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật nối túi mật - hỗng tràng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật nối túi mật - hỗng tràng Lần 7,090,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật sọ não Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật sọ não Lần 10,750,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật tách ngón I (ngón cái độ 1) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật tách ngón I (ngón cái độ 1) Lần 1,050,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật tán sỏi bàng quang Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật tán sỏi bàng quang Lần 3,280,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật tán sỏi nội soi ngược dòng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật tán sỏi nội soi ngược dòng Lần 6,620,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay,ngón chân Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay,ngón chân Lần 3,100,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật tạo mỏm cụt cánh tay, cẳng tay Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật tạo mỏm cụt cánh tay, cẳng tay Lần 3,670,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật thay chỏm khớp háng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật thay chỏm khớp háng Lần 7,200,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường Lần 4,060,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt Lần 4,320,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật thoát vị cơ hoành có kèm trào ngược Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật thoát vị cơ hoành có kèm trào ngược Lần 5,390,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật thoát vị đùi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật thoát vị đùi Lần 4,060,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật thoát vị khó, đùi, bịt có cắt ruột Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật thoát vị khó, đùi, bịt có cắt ruột Lần 5,630,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật trật khớp cùng đòn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật trật khớp cùng đòn Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật trật khớp khuỷu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật trật khớp khuỷu Lần 5,350,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo (chưa bao gồm máy) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo (chưa bao gồm máy) Lần 4,400,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo Trọn gói có bảo hiểm y tế (trái tuyến). Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo Trọn gói có bảo hiểm y tế (trái tuyến). Lần 10,470,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo Trọn gói có bảo hiểm y tế(đúng tuyến). Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo Trọn gói có bảo hiểm y tế(đúng tuyến). Lần 7,500,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật U máu lành(Thu trọn gói- có bảo hiểm) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật U máu lành(Thu trọn gói- có bảo hiểm) Lần 2,480,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật U máu lành(Thu trọn gói- không bảo hiểm ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật U máu lành(Thu trọn gói- không bảo hiểm ) Lần 3,850,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật ứ mủ vòi trứng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật ứ mủ vòi trứng Lần 4,500,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật U nang buồng trứng trọn gói BHYT(đúng tuyến) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật U nang buồng trứng trọn gói BHYT(đúng tuyến) Lần 5,780,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật U nang buồng trứng trọn gói có BHYT(trái tuyến) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật U nang buồng trứng trọn gói có BHYT(trái tuyến) Lần 6,880,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật U nang buồng trứng trọn gói không BHYT Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật U nang buồng trứng trọn gói không BHYT Lần 9,620,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật u thanh nhiệt Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật u thanh nhiệt Lần 1,050,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật u tuyến giáp nhỏ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật u tuyến giáp nhỏ Lần 3,750,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật u tuyến giáp to Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật u tuyến giáp to Lần 4,340,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật U xơ tử cung trọn gói có BHYT(đúng tuyến) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật U xơ tử cung trọn gói có BHYT(đúng tuyến) Lần 7,230,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật U xơ tử cung trọn gói có BHYT(trái tuyến) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật U xơ tử cung trọn gói có BHYT(trái tuyến) Lần 8,670,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật U xơ tử cung trọn gói tự nguyện Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật U xơ tử cung trọn gói tự nguyện Lần 12,920,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật vét hạch nách  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật vét hạch nách  Lần 6,240,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật vết thương phức tạp cẳng chân Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật vết thương phức tạp cẳng chân Lần 5,040,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật vết thương phức tạp vai Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật vết thương phức tạp vai Lần 5,040,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật vết thương phức tạp vùng đùi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật vết thương phức tạp vùng đùi Lần 5,040,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn thể đơn giản Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn thể đơn giản Lần 3,040,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật vết thương vùng hàm mặt  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật vết thương vùng hàm mặt  Lần 2,800,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật viêm buồng trứng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật viêm buồng trứng Lần 2,620,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật viêm ruột thừa Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật viêm ruột thừa Lần 3,670,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật viêm xương cẳng chân,đục,mổ,nạo dẫn lưu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật viêm xương cẳng chân,đục,mổ,nạo dẫn lưu Lần 4,320,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật viêm xương cẳng tay,đục,mổ,nạo dẫn lưu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật viêm xương cẳng tay,đục,mổ,nạo dẫn lưu Lần 4,320,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật viêm xương đùi,đục,mổ,nạo dẫn lưu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật viêm xương đùi,đục,mổ,nạo dẫn lưu Lần 4,320,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật Lần 2,620,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật xơ hóa cơ Delta lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật xơ hóa cơ Delta lần 3,300,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn Lần 4,180,000.00
Bảo hiểm TN-Phẫu thuật xuyên đinh các xương đốt bàn ngón tay,ngón chân Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phẫu thuật xuyên đinh các xương đốt bàn ngón tay,ngón chân Lần 4,590,000.00
Bảo hiểm TN-Phí dao hàn mạch lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phí dao hàn mạch lần 1,750,000.00
Bảo hiểm TN-Phí đẻ chỉ huy  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phí đẻ chỉ huy  Lần 310,000.00
Bảo hiểm TN-Phí đốt sóng cao tần u tuyến giáp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phí đốt sóng cao tần u tuyến giáp Lần 18,250,000.00
Bảo hiểm TN-Phí phẫu thuật cắt u tuyến giáp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phí phẫu thuật cắt u tuyến giáp Lần 1,750,000.00
Bảo hiểm TN-Phí phẫu thuật cho người nước ngoài Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phí phẫu thuật cho người nước ngoài Lần 2,500,000.00
Bảo hiểm TN-Phí sử dụng HOLTER điện tim (1 ngày) Ngày 0.00
Dịch Vụ TN-Phí sử dụng HOLTER điện tim (1 ngày) Ngày 570,000.00
Bảo hiểm TN-Phí sử dụng HOLTER huyết áp (1 ngày) 1 ngày 0.00
Dịch Vụ TN-Phí sử dụng HOLTER huyết áp (1 ngày) 1 ngày 570,000.00
Bảo hiểm TN-Phí sử dụng HOLTER huyết áp (1 ngày) ngày 0.00
Dịch Vụ TN-Phí sử dụng HOLTER huyết áp (1 ngày) ngày 430,000.00
Bảo hiểm TN-Phiến đồ âm đạo Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phiến đồ âm đạo Lần 250,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu cắt Polip, u nang, hạt xơ dây thanh  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu cắt Polip, u nang, hạt xơ dây thanh  Lần 2,250,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu dao Plasma Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu dao Plasma Lần 1,500,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phẫu thuật đặc biệt  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phẫu thuật đặc biệt  Lần 7,200,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phẫu thuật loại 1 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phẫu thuật loại 1 Lần 5,240,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phẫu thuật loại 2 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phẫu thuật loại 2 Lần 3,200,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phẫu thuật loại 3 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phẫu thuật loại 3 Lần 2,100,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phẫu thuật nội soi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phẫu thuật nội soi Lần 1,570,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phẫu thuật nội soi mũi xoang Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phẫu thuật nội soi mũi xoang Lần 3,250,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phẫu thuật tán sỏi thận lần 2 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phẫu thuật tán sỏi thận lần 2 Lần 2,100,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Đặt nội khí quản/mask thanh quản)  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Đặt nội khí quản/mask thanh quản)  Lần 2,360,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Đặt nội khí quản/mask thanh quản) – BN BHYT Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Đặt nội khí quản/mask thanh quản) – BN BHYT Lần 1,960,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Gây tê tĩnh mạch trong phòng mổ)  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Gây tê tĩnh mạch trong phòng mổ)  Lần 1,480,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Gây tê tĩnh mạch trong phòng mổ) – BN BHYT  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Gây tê tĩnh mạch trong phòng mổ) – BN BHYT  Lần 1,180,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phí gây tê đám rối trong nhà mổ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phí gây tê đám rối trong nhà mổ Lần 1,280,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phí gây tê đám rối trong nhà mổ - BN BHYT Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phí gây tê đám rối trong nhà mổ - BN BHYT Lần 1,080,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phí gây tê tại chỗ trong nhà mổ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phí gây tê tại chỗ trong nhà mổ Lần 1,180,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phí gây tê tại chỗ trong nhà mổ - BN BHYT Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phí gây tê tại chỗ trong nhà mổ - BN BHYT Lần 980,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phí gây tê tủy sống trong nhà mổ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phí gây tê tủy sống trong nhà mổ Lần 1,280,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu phí gây tê tủy sống trong nhà mổ - BN BHYT Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu phí gây tê tủy sống trong nhà mổ - BN BHYT Lần 1,080,000.00
Bảo hiểm TN-Phụ thu tán sỏi ngoài cơ thể lần đầu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Phụ thu tán sỏi ngoài cơ thể lần đầu Lần 1,438,000.00
Bảo hiểm TN-PTV bệnh viện Việt Đức Lần 0.00
Dịch Vụ TN-PTV bệnh viện Việt Đức Lần 12,710,000.00
Bảo hiểm TN-Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu Lần 1,850,000.00
Bảo hiểm TN-Rạch dẫn lưu dịch khớp gối Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rạch dẫn lưu dịch khớp gối Lần 270,000.00
Bảo hiểm TN-Rạch màng trinh Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rạch màng trinh Lần 880,000.00
Bảo hiểm TN-Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Rửa cùng đồ , xử trí bỏng mắt do tia hàn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rửa cùng đồ , xử trí bỏng mắt do tia hàn Lần 40,000.00
Dịch Vụ TN-Rửa dạ dày (Loai 1 - nhiễm độc nhiều ) Lần 1,050,000.00
Bảo hiểm TN-Rửa dạ dày (Loại 2) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rửa dạ dày (Loại 2) Lần 790,000.00
Bảo hiểm TN-Rửa dạ dày (Loại 3 - đơn giản ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rửa dạ dày (Loại 3 - đơn giản ) Lần 530,000.00
Bảo hiểm TN-Rửa dạ dày bằng ống Faucher và qua túi kín Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rửa dạ dày bằng ống Faucher và qua túi kín Lần 2,620,000.00
Bảo hiểm TN-Rửa vết thương Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rửa vết thương Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Rút đinh/ Tháo phương tiện kết hợp xương( các loại ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rút đinh/ Tháo phương tiện kết hợp xương( các loại ) Lần 1,970,000.00
Bảo hiểm TN-Rút Kehr Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rút Kehr Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Rút sonde JJ (Phẫu thuật đặt sonde ngoài viện) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rút sonde JJ (Phẫu thuật đặt sonde ngoài viện) Lần 980,000.00
Bảo hiểm TN-Rút sonde JJ (Phẫu thuật đặt sonde tại viện) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rút sonde JJ (Phẫu thuật đặt sonde tại viện) Lần 580,000.00
Bảo hiểm TN-Siêu âm trị liệu ( 15 phút/lần ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Siêu âm trị liệu ( 15 phút/lần ) Lần 30,000.00
Bảo hiểm TN-Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính Lần 1,950,000.00
Bảo hiểm TN-Sơ cứu bỏng +băng bỏng tại viện Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Sơ cứu bỏng +băng bỏng tại viện Lần 400,000.00
Bảo hiểm TN-Sốc tim ( Bệnh nặng - Ko thành công ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Sốc tim ( Bệnh nặng - Ko thành công ) Lần 270,000.00
Bảo hiểm TN-Sốc tim (Thành công) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Sốc tim (Thành công) Lần 1,310,000.00
Bảo hiểm TN-Soi đáy mắt trực tiếp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Soi đáy mắt trực tiếp Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp Lần 330,000.00
Bảo hiểm TN-Tách hep bao quy đầu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tách hep bao quy đầu Lần 370,000.00
Bảo hiểm TN-Tắm bé Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tắm bé Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Tạm thu 10 TR Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tạm thu 10 TR Lần 10,000,000.00
Bảo hiểm TN-Tạm thu 15Tr Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tạm thu 15Tr Lần 15,000,000.00
Bảo hiểm TN-Tán sỏi ngoài cơ thể lần 2 lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tán sỏi ngoài cơ thể lần 2 lần 2,090,000.00
Bảo hiểm TN-Tán sỏi ngoài cơ thể lần 3 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tán sỏi ngoài cơ thể lần 3 Lần 1,870,000.00
Bảo hiểm TN-Tán sỏi ngoài cơ thể lần đầu  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tán sỏi ngoài cơ thể lần đầu  Lần 3,800,000.00
Bảo hiểm TN-Tán sỏi ngoài cơ thể lần tiếp theo Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tán sỏi ngoài cơ thể lần tiếp theo Lần 2,362,000.00
Bảo hiểm TN-Tập vận động (Tự sử dụng khi được hướng dẫn ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tập vận động (Tự sử dụng khi được hướng dẫn ) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Tập vận động cho người bệnh(mỗi đoạn chi 30P) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tập vận động cho người bệnh(mỗi đoạn chi 30P) Lần 50,000.00
Bảo hiểm TN-Tập vận động cho người bệnh(toàn thân 30P) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tập vận động cho người bệnh(toàn thân 30P) Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Tập vận động có sự trợ giúp của kỹ thuật viên Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tập vận động có sự trợ giúp của kỹ thuật viên Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Tẩy tàn nhang, nốt ruồi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tẩy tàn nhang, nốt ruồi Lần 660,000.00
Bảo hiểm TN-Test khí máu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Test khí máu Lần 245,000.00
Bảo hiểm TN-Thanh toán ra viện 17437 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thanh toán ra viện 17437 Lần 17,437,000.00
Bảo hiểm TN-Thanh toán ra viện BN Vũ Thanh Lam theo chế độ miễn giảm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thanh toán ra viện BN Vũ Thanh Lam theo chế độ miễn giảm Lần 1,450,000.00
Bảo hiểm TN-Tháo bột cẳng chân Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tháo bột cẳng chân Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Tháo bột đùi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tháo bột đùi Lần 270,000.00
Dịch Vụ TN-Tháo bột tay Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Tháo lồng ruột bằng hơi  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tháo lồng ruột bằng hơi  Lần 1,510,000.00
Bảo hiểm TN-Tháo vòng dễ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tháo vòng dễ Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Tháo vòng khó Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tháo vòng khó Lần 250,000.00
Bảo hiểm TN-Tháo vòng không dây Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tháo vòng không dây Lần 150,000.00
Bảo hiểm TN-Thắt các động mạch ngoại vi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thắt các động mạch ngoại vi Lần 1,580,000.00
Bảo hiểm TN-Thắt tĩnh mạch thực quản qua nội soi  lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thắt tĩnh mạch thực quản qua nội soi  lần 1,160,000.00
Bảo hiểm TN-Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng Lần 2,750,000.00
Bảo hiểm TN-Thắt trĩ bằng vòng cao su Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thắt trĩ bằng vòng cao su Lần 790,000.00
Bảo hiểm TN-Thay băng bỏng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thay băng bỏng Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Thay băng chiều dài <15cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thay băng chiều dài <15cm Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Thay băng chiều dài >15 cm lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thay băng chiều dài >15 cm lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Thay băng vệ sinh rốn Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thay băng vệ sinh rốn Lần 20,000.00
Bảo hiểm TN-Thay băng vết thương chiều dài <15cm nhiễm trùng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thay băng vết thương chiều dài <15cm nhiễm trùng Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Thay băng vết thương chiều dài <30cm nhiễm trùng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thay băng vết thương chiều dài <30cm nhiễm trùng Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Thay băng vết thương chiều dài >50cm nhiễm trùng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thay băng vết thương chiều dài >50cm nhiễm trùng Lần 270,000.00
Bảo hiểm TN-Thay băng vết thương chiều dài trên15cm đến <30cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thay băng vết thương chiều dài trên15cm đến <30cm Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến < 50cm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến < 50cm Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Thay băng vết thương chiều dài từ30cm đến<50cm nhiễm trùng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thay băng vết thương chiều dài từ30cm đến<50cm nhiễm trùng Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor (ngày) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor (ngày) Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 1 (giờ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 1 (giờ) Lần 20,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 10 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 10 giờ Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 11 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 11 giờ Lần 150,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 12 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 12 giờ Lần 160,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 13 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 13 giờ Lần 180,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 14 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 14 giờ Lần 190,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 15 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 15 giờ Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 2 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 2 giờ Lần 30,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 3 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 3 giờ Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 4 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 4 giờ Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 5 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 5 giờ Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 6 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 6 giờ Lần 80,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 7 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 7 giờ Lần 100,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 8 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 8 giờ Lần 110,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 9 giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi liên tục bằng monitor 9 giờ Lần 120,000.00
Bảo hiểm TN-Theo dõi tim thai ghi băng giấy Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Theo dõi tim thai ghi băng giấy Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Thở máy (không bao gồm oxy) (ngày) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thở máy (không bao gồm oxy) (ngày) Lần 1,310,000.00
Bảo hiểm TN-Thở máy (không bao gồm oxy) giờ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thở máy (không bao gồm oxy) giờ Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-Thở máy áp lực dương liên tuc (CPAP)ko xâm nhập Ngày 0.00
Dịch Vụ TN-Thở máy áp lực dương liên tuc (CPAP)ko xâm nhập Ngày 1,280,000.00
Bảo hiểm TN-Thở máy áp lực dương liên tuc (CPAP)ko xâm nhập giờ 0.00
Dịch Vụ TN-Thở máy áp lực dương liên tuc (CPAP)ko xâm nhập giờ 60,000.00
Bảo hiểm TN-Thở máy trên xe ôtô Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thở máy trên xe ôtô Lần 1,310,000.00
Bảo hiểm TN-Thông đái Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thông đái Lần 100,000.00
Bảo hiểm TN-Thông rửa lệ đạo (1 mắt) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thông rửa lệ đạo (1 mắt) Lần 100,000.00
Bảo hiểm TN-Thông rửa lệ đạo (2 mắt) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thông rửa lệ đạo (2 mắt) Lần 160,000.00
Bảo hiểm TN-Thông vòi nhĩ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thông vòi nhĩ Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Thử kính mắt Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thử kính mắt Lần 80,000.00
Bảo hiểm TN-Thử kính, đo thị lực, đo nhãn áp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thử kính, đo thị lực, đo nhãn áp Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Thử kính+ Đo thị lực Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thử kính+ Đo thị lực Lần 100,000.00
Bảo hiểm TN-Thu thêm tiền xe một kíp đi HN500.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu thêm tiền xe một kíp đi HN500.000 Lần 500,000.00
Bảo hiểm TN-Thu thêm tiền xe T. Sơn 100.000  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu thêm tiền xe T. Sơn 100.000  Lần 100,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật gây mê nội soi dạ dày  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật gây mê nội soi dạ dày  Lần 630,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 1 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 1 Lần 1,200,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 100.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 100.000 Lần 100,000.00
Bảo hiểm Tn-Thủ thuật trọn gói 1100 lần 0.00
Dịch Vụ Tn-Thủ thuật trọn gói 1100 lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 120.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 120.000 Lần 120,000.00
Bảo hiểm Tn-Thủ thuật trọn gói 1200 Lần 0.00
Dịch Vụ Tn-Thủ thuật trọn gói 1200 Lần 1,200,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 150 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 150 Lần 150,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 180 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 180 Lần 180,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 2 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 2 Lần 1,400,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 2.900.000   0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 2.900.000   2,900,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 200 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 200 Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 220.000 Lần  0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 220.000 Lần  220,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 230 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 230 Lần 230,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 280 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 280 Lần 280,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 3 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 3 Lần 1,600,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 300.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 300.000 Lần 300,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 310 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 310 Lần 310,000.00
Bảo hiểm Tn-Thủ thuật trọn gói 330 Lần 0.00
Dịch Vụ Tn-Thủ thuật trọn gói 330 Lần 330,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 380 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 380 Lần 380,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 4 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 4 Lần 1,800,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 420 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 420 Lần 420,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 440 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 440 Lần 440,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 460 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 460 Lần 460,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 510 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 510 Lần 510,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 530 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 530 Lần 530,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 5335   0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 5335   5,335,000.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 605 Lần 605,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 620.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 620.000 Lần 620,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 640 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 640 Lần 640,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 650 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 650 Lần 650,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 750 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 750 Lần 750,000.00
Bảo hiểm Tn-Thủ thuật trọn gói 825 Lần 0.00
Dịch Vụ Tn-Thủ thuật trọn gói 825 Lần 825,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 860 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 860 Lần 860,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói 970 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói 970 Lần 970,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói đốt sóng cao tần (không kim) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói đốt sóng cao tần (không kim) Lần 10,000,000.00
Bảo hiểm TN-Thủ thuật trọn gói đốt sóng cao tần 2.000.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủ thuật trọn gói đốt sóng cao tần 2.000.000 Lần 2,000,000.00
Bảo hiểm TN-Thu tiền 6 bình oxy *350 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu tiền 6 bình oxy *350 Lần 2,100,000.00
Bảo hiểm TN-Thu tiền in lại phim XQ hai tư thế trên 1 phim Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu tiền in lại phim XQ hai tư thế trên 1 phim Lần 69,000.00
Bảo hiểm TN-Thu tiền khám sức khỏe 1.680 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu tiền khám sức khỏe 1.680 Lần 1,680,000.00
Bảo hiểm TN-Thu tiền khám sức khỏe 1.690 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu tiền khám sức khỏe 1.690 Lần 0.00
Bảo hiểm TN-Thu tiền thanh toán thiếu trong bệnh án 1.101 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu tiền thanh toán thiếu trong bệnh án 1.101 Lần 1,101,000.00
Bảo hiểm TN-Thu tiền TT thiếu 44.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu tiền TT thiếu 44.000 Lần 1,284,000.00
Bảo hiểm TN-Thu tiền TT thiếu 70.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu tiền TT thiếu 70.000 Lần 119,000.00
Bảo hiểm TN-Thu tiền TT thiếu 97.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu tiền TT thiếu 97.000 Lần 3,841,000.00
Bảo hiểm TN-Thu tiền xe thị trấn Hàm Yên 1.300.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu tiền xe thị trấn Hàm Yên 1.300.000 Lần 1,300,000.00
Bảo hiểm TN-Thu tiền xe từ Nghinh xuyên đi VT 1.200   0.00
Dịch Vụ TN-Thu tiền xe từ Nghinh xuyên đi VT 1.200   1,200,000.00
Bảo hiểm TN-Thu trọn gói kéo nắn xương đùi lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thu trọn gói kéo nắn xương đùi lần 2,310,000.00
Bảo hiểm TN-Thuốc cản quang  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thuốc cản quang  Lần 330,000.00
Bảo hiểm TN-Thụt tháo phân Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thụt tháo phân Lần 420,000.00
Bảo hiểm TN-Thủy châm (ko kể thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Thủy châm (ko kể thuốc) Lần 80,000.00
Bảo hiểm TN-Tiêm bắp sâu điều trị lậu( Thuốc Spe.+Công tiêm Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiêm bắp sâu điều trị lậu( Thuốc Spe.+Công tiêm Lần 1,290,000.00
Bảo hiểm TN-Tiêm xơ các tổn thương nang bằng cồn tuyệt đối Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiêm xơ các tổn thương nang bằng cồn tuyệt đối Lần 1,150,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền làm thủ thuật tại nhà cho BN350 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền làm thủ thuật tại nhà cho BN350 Lần 350,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền thuê bình oxy 1 bình 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền thuê bình oxy 1 bình 350,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền vật tư 8100 lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền vật tư 8100 lần 8,100.00
Bảo hiểm TN-Tiền xe 1000.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền xe 1000.000 Lần 1,000,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền xe BV HV - Phù Lưu TQ 1.500 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền xe BV HV - Phù Lưu TQ 1.500 Lần 1,500,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền xe chuyển đón BN 2500 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền xe chuyển đón BN 2500 Lần 2,500,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền xe đi TQ600+phí CS BHYT 1ng 70( BN Minh 78T) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền xe đi TQ600+phí CS BHYT 1ng 70( BN Minh 78T) Lần 670,000.00
Bảo hiểm TN-tiền xe đón BN từ Chiêm Hóa về BVĐK Hùng Vương Lần 0.00
Dịch Vụ TN-tiền xe đón BN từ Chiêm Hóa về BVĐK Hùng Vương Lần 1,340,000.00
Bảo hiểm TN-TIền xe đón BN từ Hàm Yên -HV 1.500.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-TIền xe đón BN từ Hàm Yên -HV 1.500.000 Lần 1,500,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền xe đón BN từ Sầm Dương - SD_TQ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền xe đón BN từ Sầm Dương - SD_TQ Lần 550,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền xe Đồng  Xuân Thanh Ba Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền xe Đồng  Xuân Thanh Ba Lần 550,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền xe đưa BN quay về viện (HN-HV) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền xe đưa BN quay về viện (HN-HV) Lần 1,150,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền xe HV - Việt Trì ( Đã thu 150.000đ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền xe HV - Việt Trì ( Đã thu 150.000đ) Lần 850,000.00
Bảo hiểm TN-Tiền xe HV-HN 3.800 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tiền xe HV-HN 3.800 Lần 3,800,000.00
Bảo hiểm TN-Trích áp xe quanh Amidan (gây mê) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trích áp xe quanh Amidan (gây mê) Lần 350,000.00
Bảo hiểm TN-Trích rạch nhot,áp xe nhỏ dẫn lưu Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trích rạch nhot,áp xe nhỏ dẫn lưu Lần 240,000.00
Bảo hiểm TN-Trích sao bệnh án cho CA điều tra Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trích sao bệnh án cho CA điều tra Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Trích sao bệnh án mục đích khác 100 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trích sao bệnh án mục đích khác 100 Lần 105,000.00
Bảo hiểm TN-Trọn gói 700.000 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trọn gói 700.000 Lần 700,000.00
Bảo hiểm TN-Trọn gói chi phí gây mê hồi sức (Đặt nội khí quản/mask thanh quản) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trọn gói chi phí gây mê hồi sức (Đặt nội khí quản/mask thanh quản) Lần 2,360,000.00
Bảo hiểm TN-Trọn gói chi phí gây mê hồi sức (gây mê tĩnh mạch trong phòng mổ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trọn gói chi phí gây mê hồi sức (gây mê tĩnh mạch trong phòng mổ) Lần 1,380,000.00
Bảo hiểm TN-Trọn gói chi phí gây mê hồi sức (Gây tê tủy sống) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trọn gói chi phí gây mê hồi sức (Gây tê tủy sống) Lần 1,380,000.00
Bảo hiểm TN-Trọn gói chi phí gây mê hồi sức(Tê đám rối trong nhà mổ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trọn gói chi phí gây mê hồi sức(Tê đám rối trong nhà mổ) Lần 1,380,000.00
Bảo hiểm TN-Trọn gói chi phí gây mê hồi sức(Tê tại chỗ trong nhà mổ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trọn gói chi phí gây mê hồi sức(Tê tại chỗ trong nhà mổ) Lần 1,380,000.00
Bảo hiểm TN-Trọn gói giảm đau sau mổ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trọn gói giảm đau sau mổ Lần 2,070,000.00
Bảo hiểm TN-Trọn gói giảm đau trong đẻ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trọn gói giảm đau trong đẻ Lần 2,070,000.00
Bảo hiểm TN-Trọn gói tách phymozid (hẹp bao quy đầu)-có gây mê Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Trọn gói tách phymozid (hẹp bao quy đầu)-có gây mê Lần 650,000.00
Bảo hiểm TN-TT Trọn gói Lần 0.00
Dịch Vụ TN-TT Trọn gói Lần 420,000.00
Bảo hiểm TN-TT trọn gói cắt Polip dạ dày+ Gây mê Lần 0.00
Dịch Vụ TN-TT trọn gói cắt Polip dạ dày+ Gây mê Lần 1,940,000.00
Bảo hiểm TN-Tử ngoại Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Tử ngoại Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Xoa bóp bấm huyệt bằng tay (45-60 phút) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Xoa bóp bấm huyệt bằng tay (45-60 phút) Lần 120,000.00
Bảo hiểm TN-Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp điều trị viêm tắc sữa Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp điều trị viêm tắc sữa Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Xuyên đinh kéo liên tục trong trật khớp háng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Xuyên đinh kéo liên tục trong trật khớp háng Lần 1,890,000.00
Bảo hiểm Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh Lần 753,000.00
Dịch Vụ Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh Lần 880,000.00
Bảo hiểm Xoa bóp bấm huyệt bằng tay Lần 61,300.00
Dịch Vụ Xoa bóp bấm huyệt bằng tay Lần 120,000.00
Bảo hiểm Xoa bóp bấm huyệt bằng tay Lần 87,000.00
Dịch Vụ Xoa bóp bấm huyệt bằng tay Lần 120,000.00
 Tags: qua nội soi, thuật nội soi, phẫu thuật cắt, phẫu thuật nội, phẫu thuật viêm, nắn trật khớp, thay băng vết, thương chiều dài, vết thương chiều, băng vết thương, phẫu thuật thoát, thuật thoát vị, lấy sỏi niệu, sỏi niệu quản, nội soi cắt, phẫu thuật lấy, chưa bao gồm, xương cẳng tay, phẫu thuật điều, thuật điều trị, tn phẫu thuật, kết hợp xương, phẫu thuật kết, phẫu thuật khâu, khâu vết thương, thuật kết hợp, trọn gói có, tn lấy dị, tn thay băng, trọn gói không, tn trọn gói, tn hút thai, khâu phục hồi, tn làm thuốc, tn khâu vết, tn lấy sỏi, tn hút dịch, có bảo hiểm, tn đặt ống, không bao gồm, làm thuốc tai, không bảo hiểm, gói không bảo, tn nội soi, gồm vật tư, tn nắn trật, cắt túi mật, soi cắt túi, chi phí gây, phí gây mê, mê hồi sức, vết thương phần, gói chi phí, trọn gói chi, thương phần mềm, vết thương phức, thương phức tạp, nang buồng trứng, hút dịch khí, phẫu thuật bóc, dịch khí dung, hồi vết thương, tn chọc hút, chửa ngoài tử, bao gồm vật, phục hồi vết, tn dẫn lưu, tn nắn bó, thuật vết thương, tn cắt bỏ, phẫu thuật chửa, tn bơm rửa, thuật nối gân, thuật chửa ngoài, phẫu thuật vết, tn cắt polip, bằng phương pháp, tập vận động

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Wildcard SSL