Giá phòng yêu cầu

- 1089 lượt xem - Bảng giá dịch vụ

Ghi chú:

  • Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
  • Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
  • Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.

*Cập nhật giá mới nhất ngày 8/12/2022

PHÒNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
Phòng điều trị theo yêu cầu VIP I 730.000 VNĐ/ngày C319, C329, C327 – Khoa Sản và phòng yêu cầu tại khu nhà G
Phòng điều trị theo yêu cầu VIP II 680.000 VNĐ/ngày C101, C103, C105, C107,
C201, C203, C205, C207,
C303, C305, C301, C310,
C312, C315, C316 – khoa
Sản.
(Nhà G không.có phòng điều
trị theo yêu cầu VIP II )
Phòng điều trị theo yêu cầu VIP III 530.000 VND/ngày C317, C319, C320, C321,
C322, C324, C325, C326,
C328 và phòng yêu cầu tại khu nhà G
Back To Top