Bác sỹ Giang Tiến Trung

Bác sỹ Giang Tiến Trung

Chuyên khoa
Chẩn đoán hình ảnh
Cấp bậc
Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
Bằng cấp chuyên môn

2000 - 2006: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Nguyên
2013 - 2015: Hoàn thành Bác sỹ CKI
Các chứng chỉ:
- Chứng chỉ siêu âm tim
- Chứng chỉ siêu âm hình thái thai ở bệnh viện Phụ Sản TW
- Đo khoảng sáng gáy tại bệnh viện Phụ Sản TW
- Siêu âm tim thai tại bệnh viện tim Sài Gòn

Back To Top